— Vi har ingen mulighet til å kutte så mye i år at driften går i balanse, sier finansbyråd Trond Tystad.

Skulle det gjennomføres måtte nærmere 3000 av kommunens 16.000 ansatte sluttet i jobbene sine fra høsten av.

Pensjon og avgiftssmell

Det er særlig tre forhold som skaper uoverstigelige budsjettproblemer for Bergen kommune.

  • Pensjonsutgiftene går i været. Noe skyldes at pensjonskassene i fjor fikk redusert sine reserver på grunn av kursfall på verdens børser. For at reservene skal være store nok til å dekke løpende utgifter, må alle kommuner betale inn mer. Dessuten øker lønns- og pensjonsutgiftene på grunn av lønnsoppgjøret. Ekstraregning: 212 millioner kroner.
  • Bergen kommune har krevd for mye i vann- og avløpsgebyrer de siste ti årene. Dersom bystyret vedtar tilbakebetaling må det hele tas fra regnskapet i år. Ekstraregning: Ca. 200 millioner kroner.
  • Kommunen går med underskudd. Første kvartal i år viser at enkelte bydeler sliter voldsomt. Ekstraregning 60 millioner kroner.

Får litt fra staten

Økt skatteinngang, større overføringer fra staten, samt ekstra rentegevinst ved salget av BKK-aksjer reduserer underskuddet, men fortsatt står det 382 millioner kroner igjen. Og det kan bli enda verre.

Byrådet har ikke rukket å tenke på hvor det skal kuttes. Da byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen fikk spørsmål om kutt, hvisket hun til Trond Tystad:

— Det blir vanskelig å svare på det spørsmålet.

Og hun er ikke overoptimistisk når det gjelder troen på statlig hjelp.

— Regjeringen har sagt at de problemene som gjenstår må kommunene selv håndtere.

Pengejakt

Det betyr ikke at byrådet sitter stille. Finansbyråd Trond Tystad skal jobbe internt med kuttpakken. Den vil foreligge om drøye to uker, og vil ganske sikkert få følger for tjenestetilbudet i flere år fremover.

— Deretter må vi komme se om vi kan gjøre noe for å bedre på inntektene våre. Det betyr kontakt med andre bykommuner, det betyr kontakt med Kommunenes Sentralforbund, og det betyr turer på Stortinget med bønn om mer penger.

— Vi kan ikke få mer fart på effektiviseringen enn den alt har. Derfor ender dette med et dårligere tjenestetilbud. Det hadde vært greit om regjeringen ga noen signaler om hva vi burde nedprioritere, sier Trond Tystad.

Nådeløs

Høyres Martin Smith-Sivertsen er nådeløs i sin kommentar til situasjonen:

— Vi mener dette er et resultat av dårlig styre gjennom mange år. I snart 16 år har Ap sittet med makten i Bergen. Partiet har ikke foretatt nødvendige omstillinger. Kommunen har ingen penger i bakhånd til en slik situasjon. Strikken har hele tiden vært strukket så langt som mulig. Til overmål har kommunen krevd for mye i avgifter og fylt i kassen.