For fire år siden fikk Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti 41,6 prosent av stemmene.

Siden SV ble startet i 1975 har de to partiene til sammen aldri hatt lavere oppslutning enn det valgdagsmålingene viser. I prognosene som ble klare klokken 21 har de 34,7 prosent av stemmene.

Dermed slår de «rekorden» fra 2001, da de hadde 36,8 prosent.

Ap, SV og Sp

De tre regjeringspartiene faller kraftig på valgdagsmålingen. I valgdagsmålingen får de bare 41,0 prosent mot 47,8 prosent av stemmene ved forrige valg. Det er færre stemmer enn ved katastrofevalget i 2001 da partiene fikk 42,4 prosent av stemmene til sammen.

BT har tatt for seg valgresultater siden 1945.

Aller flest stemmer i denne perioden fikk Ap, SV og Sp til sammen i 1993 med 61,5 prosent.

Valgdagsmålingen er en prognose med usikkerhet. BT har laget et gjennomsnitt av målingene fra TV 2, VG og NRK.

Borgerlig suksess

På valgdagsmålingen har Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre til sammen fått 53 prosent. Det er den største oppslutningen om de fire partiene sien 1945.

I 2001 fikk den borgelige blokken 52,1 prosent.