På jusstudiets tredje avdeling ved Universitetet i Bergen, strøk bare 22 prosent. Antall kandidater som får beste karakter, laud, er også økende, viser helt ferske tall.

Tredje og nest siste avdeling av jusstudiet har tradisjonelt vært den vanskeligste å komme gjennom.

Stadig flinkere

— Resultatet i år er historisk godt. På 1980-tallet strøk rundt 50 prosent av alle som gikk opp til eksamen. Siden den gang har strykprosenten sunket jevnt og trutt, sier professor Johan Giertsen ved Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen (UiB).

Også resultatene for fjerde og siste avdeling er gode. 37 prosent fikk laud, 16 prosent strøk.

Jobber hardt

Resultatene gjør juristspirene fra Bergen til svært attraktive på arbeidsmarkedet, mener professor Giertsen.

— Årsaken til resultatene er først og fremst at jusstudentene våre er svært motiverte, dyktige og arbeider mye, sier Giertsen.