— Et historisk gjennomslag, sier seksjonsleder Egil Hauge ved fylkesmannens miljøvernavdeling.

Han karakteriserer historien fra Askøy som grov miljøkriminalitet. - Den er dessverre ikke enestående, men det er første gang vi har fått gjennomslag hos politiet for at dette skal håndteres som kriminalitet, legger han til.

Bygget vei i friområdet

Saken dreier seg om en hytte nær friområdet Lyngvik ved Hop øst på Askøy. Uten å søke om løyve har eieren av hytten gjort den om til helårsbolig og lagt inn vann og kloakk. I tillegg er det anlagt vei inn til hytten gjennom friområdet. Den nyanlagte veien skjærer tvers over stien ned til den populære badeplassen og etterlater seg en farlig skjæring.

Driftsleder Oddmund Dingen hos Bergen og Omland Friluftsråd forteller at friluftsrådet tok affære da det ble boret og sprengt inne i det sikrede friluftsområdet.

— Vi holdt et møte med hytteeieren og ba dem i hvert fall å sikre tilkomsten ned til friområdet. Vi var redde for at steinmassene skulle rase ned. Men ingenting skjedde.

Friluftsrådet anmeldte veibyggingen til Hordaland politidistrikt, men saken ble henlagt. Også fylkesmannens miljøvernavdeling ble varslet. Det resulterte i ny anmeldelse. Denne gang valgte politiet å bøtelegge både hytteeier og utførende entreprenør.

Hver av dem har fått en bot på 50.000 kroner. Askøy lensmannskontor opplyser at hytteeieren har vedtatt boten. Entreprenøren har ennå ikke svart.

Må rette opp

For hytteeieren kan veibyggingen bli en kostbar affære. Askøy kommune har nå pålagt hytteeieren å fjerne steinmassene og rette opp skadene i terrenget. Veien skal tilbakeføres til sti og hytten fraflyttes.

Fristen for å utføre dette er 1. november.

Egil Hauge forventer flere slike politisaker fremover. - Vi har i flere år arbeidet systematisk med å bevisstgjøre både kommuner og påtalemyndighet til å slå hardt ned på plan- og bygningskriminalitet.

— Plan- og bygningskriminalitet, det var et nytt uttrykk?

— Ja, men dette er kriminalitet, en form for miljøkriminalitet. Økokrim har engasjert seg mye i liknende saker som går på bygging i strandsonen og bygging uten løyve. Men det er altså første gang vi i Hordaland har fått påtalemessig gjennomslag i en slik sak.

Rettferdighet

Dette handler også om rettssikkerhet. I Hordaland har det fortont seg lettere å få tilgivelse enn tillatelse i byggesaker. Ut ifra et rettferdighetsprinsipp er det viktig å slå hardt ned på dem som tar seg til rette, sier Hauge.

— Her har også entreprenøren fått bot. Hvorfor det?

— Etter den nye plan- og bygningsloven er ansvaret plassert hos begge parter. Den som utfører arbeidet har et selvstendig ansvar for å se til at det skjer i tråd med regelverket, sier Hauge.

— Hva hvis folk handlet i god tro?

— Hvis folk i 2005 tror at de kan anlegge veier og bruksendre hus uten å søke, da har det et problem!

ULOVLIG: Veien er bygget uten å søke og hytten er tatt i bruk til helårsbolig. FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN