TOR LEIF PEDERSEN ARNE NILSEN (foto)

Telavåg

I alt 17 elever fra klasse 3 B og 3 C og fire lærere var fordelt på de to MTB-ene «KNM Ravn» og «KNM Terne» da de to hurtiggående fartøyene stakk til sjøs fra Haakonsvern. Turen gikk i strålende sol og stille sjø ut i havgapet til Marsteinen og videre inn til Telavåg. Der ventet to av veilederne ved Nordsjøfartmuseet.

Først fikk elevene en rundtur til noen av stedene der dramaet utspant seg i aprildagene i 1942. Deretter gikk turen til selve museet der de fikk se filmen om Shetlands-Larsen og filmen som er laget om Telavåg-tragedien. Omvisning i utstillingen på museet var også lagt inn i programmet.

En av lærerne som var med på turen, lektor Wenche Smedstad, forteller til Bergens Tidende at de to studieveilederne ved museet hadde lagt opp til et fint program. Elevene fikk en meget god innsikt i terroraksjonen tyskerne utførte i det vesle samfunnet for 62 år siden.

— Interessant

De to elevene Signe Monstad og Sebastius Jesuthasan var også fornøyd med turen til Telavåg.

— Opplegget var interessant. Vi ble ikke bare fortalt tørre fakta om det som skjedde, men fikk det godt illustrert på ulike måter, sier hun.

Sebastius er enig med Signe og syntes det var interessant å få så grundig innblikk i Telavåg-tragedien.

— De to som ledet omvisningen, var flinke å fortelle og filmene var spennende, sier han.

- Båtturen var kul

— Likte dere turen med MTB-en?

— Båtturen var det gøyeste med denne dagen, sier Signe. - De som jobbet om bord i «KNM Ravn» var veldig greie, sier Signe.

Også det er Sebastius enig i. - Båtturen var kul og mannskapet om bord var greie. Vi fikk vite at de bruker veldig mange penger på å pusse båten og holde den i god stand. Derfor lurer jeg på hva som er vitsen med å bruke så mange penger på bare å kjøre rundt i skjærgården, sier han.

— Frister turen til å prøve en karriere i Marinen?

— Selv om jeg tviler på at jeg velger en karriere i Marinen, er jeg mer positiv til Marinen etter turen, sier Signe.

— Båtturen var gøy og jeg kan tenke meg å begynne i Marinen, sier Sebastius.

Nyttig samarbeid

Orlogskaptein Ole Jørgen Eikanger ved Sjøforsvarets skoler forteller til Bergens Tidende at dette var andre året Marinen deltar i samarbeidet om å gi avgangsklassene ved videregående skoler i Bergen et annerledes og interessant undervisningstilbud om krigshistorien samtidig som Marinen får vist seg frem for elevene.

— Samarbeidet mellom videregående skoler, Nordsjøfartmuseet og Marinen ble innledet i fjor. I år har vi hatt med oss 4 klasser - to tirsdag og to onsdag. Fra vår side er dette ment å være et markedsføringstiltak rettet mot ungdom. Vi håper det vil føre til at noen av elevene søker en av Sjøforsvarets skoler, sier Eikanger.

ANKOMST: «KNM Terne» seiler inn til kai i Telavåg med skoleelever, og med Nordsjøfartmuseet i bakgrunnen.<p/>FOTO: ARNE NILSEN
I MARINEN: Orlogskaptein Ole Jørgen Eikanger forteller og forklarer for en ivrig lyttende Sebastius.<p/>FOTO: ARNE NILSEN
PÅ ÅSTEDET: Her på åstedet for opptakten til terroraksjonen i Telavåg forteller undervisningsveileder ved Nordsjøfartmuseet, Jenny Heggvik, hva som skjedde i aprildagene 1942.<p/>FOTO: ARNE NILSEN