Det gjør dypt inntrykk på ministeren å høre om de

som Bergens Tidende presenterte i avisen i går og på nettet. Hun vil ikke gå inn på enkeltsaker, men medgir at detfinnes graverende eksempler på feil som blir gjort.

— Det er ingen tvil om at det er dårlig tillit til barnevernet i visse deler av minoritetsbefolkningen, noe som er veldig alvorlig. Jeg hører om dette fra mange steder i landet, ikke bare Bergen. Det kan være snakk om fordommer, men det kan også handle om kompetanse og kulturelle misforståelser. Vi vet at barnevernet, som mange andre offentlige tjenester, ikke alltid speiler befolkningen. Vi har et klart behov for å rekruttere flere med minoritetsbakgrunn til barnevernet, sier hun.

- Ekstra dramatisk

Statsråden mener det er gjort mye de siste årene for å øke denflerkulturelle kompetansen i barnevernet, men mener samtidig at dagens barnevern trenger merkunnskap på dette feltet.Thorkildsen vil tak i dette i arbeidet med regjeringens Barnevernsløft, i lovproposisjonensom kommer til våren 2013 om fremtidens barnevern og iintergreringmeldingen som kommer til høsten.

— I dag får barnevernet langt oftere kritikk for å gripe inn for sent enn for å gripe inn for tidlig. Men det er klart det er ekstra dramatisk når barnevernet gjør feil, sier hun.

Samtidig understreker hun at barnevernets viktigste oppgave er åivareta barna og sørge for at barn som trenger det får hjelp til retttid. Det gjelder uansett hvilken bakgrunn barna har. Barnevernlovengjelder for alle barn i Norge, sier hun.

- Uheldig

Thorkildsen vil nåjobbe både med barnevernets egen kompetanse i tillegg til å spre informasjon og kunnskap om hva som er lov og ikke lov i Norge når det gjelder barneoppdragelse.

— Barnevernet trenger bedre flerkulturell kompetanse. Nå må vi se på hvilke erfaringer vi kan nyttegjøre oss av. Vi har flere tiltak ogprosjekter, blant annet videreutdanning for barnevernsansatte i flerkulturell kompetanse, dialogmøter og rekrutteringsprosjekt for å få flere med minoritetsbakgrunn til å velge barnevernutdanningen.

Nattergalen-prosjektet er en mentorordning der barnevernsstudenter er mentor for et barn med minoritetsbakgrunn i ett år. Her er fokuset på dialog og gjensidig læring. Den viser svært gode resultater og blir nå et permanent tiltak. Det gjelder det å spre denne kompetansen, sierhun.

Den ferske sjefen for barnevernet vil også at de ansatte i barnverneti større grad skal gjenspeile befolkningen i Norge.— At det er så få med minoritetsbakgrunn i barnevernet er uheldig, det skal jo speile samfunnet. Flere ansatte med minoritetsbakgrunn vil også føre til økt kompetanse på dette området. I dag er det noen somikke føler seg trygge med å jobbe med minoritetsfamilier, og det er enutfordring, sier hun.

BEKYMRET: Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) ønsker å styrke flerkulturell kompetanse i barnevernet, slik at mødre som Fatmata Sia Alpha i minoritetsbefolknigen kan kommunisere bedre med barnevernet.
Ronald E. Hole/BT og Berit Roald/Scanpix