— Forbann Jägermeister, ikke drikk sprit før du er gammel nok, sier Espen Dale (21).

I helgens BTMagasinet og på bt.no forteller Espen og barndomsvennen Elise Mulelid Rondestveit om den fuktige kvelden som endret Espens liv.

For tre år siden dro Espen til byen kraftig beruset etter å ha drukket Jägermeister og Battery.Han endte opp med å balansere på utsiden av Thon Hotell Rosenkrantz, til slutt falt han ned fra 5. etasje.

Jan M. Lillebø

Roser Espen

Stortingspolitiker Kjersti Toppe roser Espens mot til å stå frem.

— Det er veldig bra Espen står frem. Som forelder selv blir jeg skjelven av historien. Det som skjedde med Espen, sier hvor risikabelt det er å drikke. Jeg er spesielt glad for at han ber andre passe seg for spriten, sier stortingspolitiker og seksbarnsmor Kjersti Toppe (Sp).

Hun er utdannet lege og har bakgrunn fra blant annet legevaktjobbing i Bergen. Erfaringene har bidratt til å gjøre henne svært engasjert i alkoholpolitikk. Det var ikke få fulle pasienter hun måtte sy.

— Jeg opplevde at vi vasset i rus, det var mye arbeid med pasienter som hadde skadet seg i alkoholrus, spesielt i helgene. Jeg fikk lære om 101 måter å skade seg på et ølglass, og 101 måter å skade seg i en kø på et utested. Til slutt ble jeg kvalm av å jobbe med dette, jeg fikk aversjon mot det. Det er over ti år siden, men skadeomfanget med alkohol har ikke blitt mindre med årene, sier Toppe.

Alkohol ofte involvert

Hver fjerde pasient med hodeskade var ruspåvirket ved innkomst til sykehuset, de fleste av alkohol. Det viser en nylig gjennomført studie ved Haukeland Universitetssykehus.

— Rus er ofte involvert i hodeskadene vi opererer. Ut fra mangeårig vaktjobbing med denne pasientkategorien, kan jeg si at alkohol utgjør de fleste rustilfellene, sier overlege Christian Helland ved nevrokirurgisk avdeling. Han er veileder for studien, som er gjort av Ingrid Tangerås Nagell. 28 prosent av de ruspåvirkede pasientene hadde funn på røntgenundersøkelse (CT). Undersøkelsen omfatter 799 innlagte pasienter over en periode på ett år.

Reddet Espens liv

Nevrokirurg Helland var en av legene som var med å redde Espens liv.

— Ruspåvirkning gir en betydelig økt risiko for mer alvorlig hjerneskade ved hodetraume enn tilsvarende skademekanisme i upåvirket tilstand, sier Helland.

— Det er en klar forskjell på hverdag og helg. Det er en topuklet aldersfordeling med 15–25 år og deretter 70–90 år. Yngste gruppen gjelder rus og helgeskader (som regel), mens den eldste gruppen er eldre som ramler. Og så er det en topp med 50-åringer rundt julebordstid, sier overlege Helland.

I dag er ikke klinisk ruspåvirkning en etablert risikofaktor for traumatisk hjerneskade, i henhold til eksisterende retningslinjer for håndtering av pasienter med lette/moderate hodeskader.

— Fall i fylla kan gjøre stor skade, selv fra banalt lave høyder. Du faller som en sekk, sammenstøtet kan bli kraftig, påpeker Helland.

Etterlyser flere undersøkelser

Kjersti Toppe vil ha flere slike undersøkelser på bordet.

— Alkoholens skadeomfang blir for ofte neglisjert. Mange rapporterer at omfanget er stort. Men vi trenger flere tall, flere undersøkelser. Det som finnes i dag er ikke godt nok, men tanke på hvor stort samfunnsproblem dette er. Det er ikke tilfeldig at det er slik, det er få som engasjerer seg på dette feltet, påpeker Hordaland-representanten.

— Alle der alkohol spiller inn, bør registrerer på legevaktene og akuttmottak på sykehus. Dette handler også om et kostnadsregnskap og store ressurser som blir beslaglagt i helsevesenet, påpeker Toppe.

Akuttpasienter ruset

En av fire sykehuspasienter med akutte skader eller forgiftninger hadde alkohol i kroppen, viste en studie gjort ved Ullevål sykehus. 44 prosent av pasientene innlagt med akutte skader eller forgiftninger ved Ullevål sykehus hadde ett eller flere rusmidler i kroppen. Alkohol ble påvist hyppigst, hos 27 prosent av pasientene, og gjennomsnittspromillen var 1,5. Vold og fallulykker gikk oftest igjen hos pasienter med alkohol i blodet. Syv av ti av som kom alkoholpåvirket til akuttmottaket, kom mellom fredag kveld og søndag morgen.

Ved Haukeland Universitetssykehus er det ikke gjort lignende undersøkelse.

— Men det er ingen grunn til å tro at det er annerledes her. Vi har et stort innslag av skader knyttet til alkoholbruk, spesielt i helgene, sier avdelingsoverlege Guttorm Brattebø ved akuttmedisinsk seksjon på Haukeland Universitetssykehus.

— Tallene er høye, spesielt for alkohol, sier Per Trygve Normann, avdelingsdirektør ved rusmiddelforskning i Folkehelseinstituttet. Han mener undersøkelsen tegner et generelt bilde og kan overføres til andre sykehus i landet. Folkehelseinstituttet, Statens institutt for rusmiddelforskning og Oslo universitetssykehus. Resultatene omfattet 1300 pasienter.

RYSTET AV SKREKKHISTORIEN: Kjersti toppe (Sp) er stortingspolitiker for Sp, men har selv vært lege på legevakten og sett omfanget av russakdene.