• Se ulykkesoversikten og plasser stedene du synes er farlige KLOKKEN 13.47, en novemberdag for tre år siden, hørtes tung pusting i telefonen til 113. John Håland løp fra huset sitt mot det som skulle vise seg å være en av de mest dramatiske trafikkulykkene på Vestlandet i tiåret vi har lagt bak oss.

«Jeg tror dere bør sende alvorlig opplegg her, altså,» sa en litt andpusten, men overraskende rolig Håland. Ulykken skjedde i Flåm, på E16, hovedveien mellom vest og øst. En vei du sannsynligvis regner med skal være i noenlunde farbar stand — i det minste saltet eller strødd.

I alle fall gjorde Havarikommisjonen det. I etterkant av ulykken har de kommet med sterk kritikk av dem som var ansvarlige for å holde veien i stand - Vegvesenet og Mesta.

Allerede tidlig på morgenen kom telefoner om speilblank is på broen der ulykken skjedde. Isen ble liggende.

ULYKKEN I FLÅM er en av over 11.000 alvorlige ulykker i Norge fra første nyttårsdag i år 2000 til slutten av 2010. Borgny Skjerdal omkom i ulykken. Hun ble en av til sammen 2838 som døde på norske veier i løpet av disse årene. Tallet tilsvarer mer enn 15 helt vanlige innenriksfly mellom Bergen og Oslo.

I dag starter BT og bt.no en ny del i vår serie om døden på veiene. I fjor høst fortalte vi om hvordan unge var overrepresentert i trafikkulykkene.

  • At én av tre som omkom i trafikken var ungdom, og at de oftere enn andre døde i rusulykker og i helgene.
  • At ungdom i alderen 16-24 år var den eneste aldersgruppen der tallet på dødsulykker ikke gikk ned.
  • Om regjeringens planer om å doble straffen for ferske sjåfører. Vi fortalte også historiene til de 39 ungdommene som hadde omkommet de siste fem årene.

I dag begynner vi et annet sted. BT har som første medium fått tilgang til Statens vegvesens oversikt over ulykker.

OVERSIKTEN utgjør et enestående materiale for å analysere hvor det er farlig langs veiene. Du kan selv gjøre egne utvalg og se etter mønstre i det store bildet. Du kan finne veiene med særlig mange ulykker. Du kan velge ut ulykker natt til lørdag, se nærmere på motorsykkelulykker eller dem som forulykker på glatt føre, for å nevne noe.

Vi håper du benytter sjansen til å se nærmere på ditt eget nabolag og veiene du kjører. Det er du som kjenner ditt nærområde. Sjansen for at du ser noe vi ikke har sett, er stor.

En vei med mange utforkjøringer, en opphopning av mandagsulykker, et kryss som ikke var så ulykkesbelastet tidligere.

Da vil vi gjerne at du tipser oss.

DET SOM IKKE er med, er ulykkene som bare nesten skjedde. Det er her vi kommer med vår oppfordring til deg og alle andre lesere:

Fortell oss hvor det er farlig i trafikken.

Hvor er svingen altfor krapp? Hvor er krysset uten sikt? Hvor er skiltingen dårlig? Hvor, langs våre mange mil med veier, går det ofte ras? Og hvor skjer det mye villmannskjøring?

I det hele tatt.

Ved å gå til bt.no/ulykker kan du registrere stedet eller stedene du har tenkt på kan være farlige. Trykk på knappen «Vis oss hvor det er farlig» og følg den korte instruksjonen. Du kan også sende oss post og e-post.

Basert på svarene vi får, vil vi om tre uker vise stedene du og andre BT-lesere mener er de farligste. Og - ikke minst - vi skal sammenligne dem med hvilke steder lokale og statlige myndigheter prioriterer.

Når ulykker skjer, får ofte veien skylden. Delvis med grunn. Men bildet er litt mer nyansert, i alle fall om vi skal tro de som analyserer landets dødsulykker. Disse jobber for Statens vegvesen og er slik sett ikke et uavhengig tilsyn, slik politikere fra flere partier har ønsket.

Ifølge dem er ruspåvirket kjøring medvirkende i 22 prosent av ulykkene. For høy fart i 50. Summerer du tallene for alle årsakene, kommer du til en prosentsats på langt over 200. Grunnen er ikke manglende kunnskaper i matematikk, men at de fleste ulykker skyldes mer enn én feil.

Kort sagt: Mye går galt samtidig.

I FLÅM GA John Håland, den nærmeste naboen til ulykkesstedet, beskrivelser inn i telefonen til 113.

«Det er to personbiler. Pluss traileren. Dette ser jævlig ut. Det er unger her også,» sa Håland. Han avsluttet samtalen for å hjelpe til. I løpet av kort tid oppdaget han at 69 år gamle Borgny Skjerdal ikke lenger var i live.

Tanken på at ulykken i Flåm kanskje kunne ha vært unngått, plager flere av de involverte og pårørende etter ulykken.

Derfor håper vi du vil hjelpe til.

På den måten er du kanskje med på å si fra om en varslet ulykke.

ARKIV