Arbeidsinnvandring er et viktig aspekt ved innvandringens historie i Norge. Men hvordan har arbeidsinnvandringen variert over tid, hvem er det som har flyttet på grunn av arbeid, og hvordan har arbeidsinnvandrere preget arbeidslivet?

Hvordan har arbeidsinnvandring påvirket arbeidstakernes rettigheter, og hva kommer til å skje fremover når det gjelder problemer knyttet til sosial dumping? Innledning ved professor Knut Kjeldstadli ved Avdeling for historie, Universitetet i Oslo.

NORSK TRIKOTASJEMUSEUM

KUN 8 MIN FRÅ IKEA

Museumssenteret i Hordaland