Hvor: Norsk Trikotasjemuseum, Salhusvegen 201, Salhus

Når: Onsdag 4. Februar kl. 1900

Hva: Historiekafé på Norsk Trikotasjemuseum

Hva innebærer avindustrialisering? Hvordan har arbeidsinnvandring påvirket arbeidslivet? Hvordan var det å arbeide i tekstilindustrien i Bergen rundt 1900?

Kom og hør om arbeidsforhold og industri før og nå. Foredragsholdere med faghistorisk bakgrunn.

Den første onsdag hver måned vil Norsk Trikotasjemuseum åpne dørene for publikum og invitere til en uformell historiekafé. Historiekafeen er en ny type arrangement ved Norsk Trikotasjemuseum. Vi er en samfunnsaktør og tar nå fatt i historiske spørsmål som er relevante for vår egen tid.

Det blir avholdt tre historiekaféer i løpet av våren, og det blir tre til i løpet av høsten. Historiekafeen er en del av 150 års jubileet på Norsk Trikotasjemuseum. Det er nemlig 150 år siden Salhus Tricotagefabrik ble etablert i Salhus. Her har tusenvis hatt sin arbeidsplass og her har det blitt produserte uendelige mengder undertøy og klær til folk flest gjennom 130 år.

Dette er også en del av Kulturminneåret 2009.