En undersøkelse i nabolandet fra 2002 viste at 69 prosent av jentene i ungdomsskolen var blitt kalt «hore», «ludder» eller «bitch». Og 55 prosent av guttene var blitt kalt homo eller liknende.

Da to svenske sosialskolestudenter i 2004 undersøkte bruken av stygge ord på en barne— og ungdomsskole, svarte de aller fleste - både lærere og elever - at de hørte banne- og skjellsord hver eneste dag. Noen av barna sa at det hørte stygge ord i hvert friminutt. Alle barna som ble intervjuet bannet også selv - av og til. Tittelen på oppgaven - «Dom brukar kalla en hora också» er et sitat fra en jente som forteller at sånne skjellsord kunne gjøre henne såret.