De fikk ikke oppleve det de fleste blant de et par hundre tilskuere sikkert kom for å se — nemlig at hingsten Kollistaen paret seg med en av hoppene. Like fullt ble hestesleppet på Hagebø på Osterøy et stilig skue.

Den erfarne hestekaren og «sleppegeneral» Kåre Vevle har vært med på hestesleppet på Hagebø i 20 år. Han forteller til Bergens Tidende at Kollistaen er en særs dugende avlshingst:

— Ingen av hoppene er kommet i brunst ennå. Det får hingsten grei beskjed om når han inviterer til paring. Som den kloke og dyktige avlshingsten han er, tar han meldingen og roer seg ned. Dermed sliter han verken seg eller damene ut. Slik skal det være, sier Kåre Vevle. Han ser anerkjennende på den vakre fjordhingsten som beiter rolig etter å ha blitt kontant avvist av hoppene.

Hesteslepp har vært praktisert siden Svartedauden. Og Kåre er glad for at fjordhestavlen fremdeles skjer på naturlig måte, og ikke ved inseminasjon som alle andre husdyr. Hesteslepp er nemlig kultur, og dermed viktig å ta vare på. Dette er ikke show for å underholde mennesker, men en tradisjonell måte å få frem føll på. Om bakgrunnen for hestesleppene forteller Kåre Vevle:

— Etter våronna ville bøndene gi hestene litt fri og hvile og slapp dem på beite. Men i gamle dager ble hoppene angrepet av bjørn og ulv. En skarpskodd hingst ble satt til å beskytte merrene mot rovdyrene. Når merrene så kom i brunst, ble det paring. Dermed var tradisjonen skapt, forteller han.

At det ikke ble paring denne dagen tar ikke Vevle som et dårlig tegn.

— Nei, tvert om. Ingen av hoppene var i brunst akkurat i dag. Men Kollistaen vil nok gjøre jobben etter hvert. Vær du sikker! slår Kåre Vevle fast.

INGEN KLARE HOPPER: Kollistaen til venstre ble avvist av en hoppe, og de skiller lag.<p/>FOTO: ARNE NILSEN