Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) i Genhve har bestemt at innsamlingen av søknadsskjemaer likevel skal fortsette for fullt. IOM har i dag notert 153.000 søkere, og organiserer utbetalingene med unntak for blant annet personer bosatt i Øst-Europa.Den føderale dommeren Shirley Wohl Kram i New York har nektet å legge vekk et amerikansk massesøksmål mot tyske banker.Spesielt tyske foretak etterlyser en garanti mot fremtidige søksmål, og holder tilbake nærmere seks milliarder kroner til slavefondet. Tysklands forbundskansler Gerhard Schrvder vil etter planen ta saken opp med president George W. Bush under et møte denne uken.— Den aktuelle dommeren har nektet så langt, og mente først at tysk industri ikke ville betale nok. Jeg kan ikke si når denne saken blir løst. Alle parter håper at saken løses så raskt som mulig, sier Marie-Agnes Heine, informasjonssjef for det tyske erstatningsprogrammet i IOM.Etter som tiden går blir køen av søkere mindre. Ifølge en utregning i det tyske magasinet Stern dør 10.000 kvalifiserte søkere hver uke, over hele verden.