Mandag kveld la opposisjonspartiene Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet siste hånd på en avtale som vil sikre full barnehagedekning og maksimalpris på 1500 kroner for en barnehageplass innen 2005.

Forpliktende

Avtalen er forpliktende for partiene som er med, og gjelder uansett hvem som sitter i regjering.

Avtalen skal presenteres i sin helhet tirsdag. Etter det BT forstår vil de fire partiene bevilge øremerkede midler som skal bidra til å oppfylle avtalen allerede i revidert nasjonalt budsjett. Avtalen vil dermed tre i kraft fra 1.juli.

Avtalen innebærer blant annet at man unngår at foreldrebetalingen for private barnehager i Bergen stiger med 1000 kroner fra årsskiftet. Det ville blitt resultatet dersom regjeringen hadde fått flertall for sitt opplegg i Stortinget.

Alle detaljer er ikke kjent, men partiene vil øremerke 84 millioner kroner til et stimuleringstilskudd til utbygging av nye barnehageplasser på årets budsjett. Det vil bli bevilget et engangstilskudd på 16.000 kroner for hver plass som bygges for barn over 3 år. For plasser for barn under 3 år blir engangstilskuddet 20.000 kroner.