Både fagavdeling og beboerne på Nøstet er kritiske. Byrådet kommer likevel til å legge planene til Neumann Eiendom AS ut på høring.

— Vi vil ha debatten. Byrådet tar ikke stilling til den fremlagte planen, selv om vi sender noen klare signaler til utbygger, sier byråd for byutvikling Lisbeth Iversen (KrF).

Det er himmelragende planer Neumann Eiendom presenterer for nybyggene sine i Nøstegaten. To høyhus, der det høyeste rager 59 meter til værs. Det er 19 meter høyere enn Nordnes og langt høyere enn det som blir ansett som normen i Bergen sentrum, nemlig 27 meter.

- Må ses som pakke

Leif Holst, daglig leder i Neumann Eiendom, må være forberedt på protester. På et folkemøte om utbyggingen kom det frem sterk skepsis.

Likevel velger Neumann å fremme forslaget til politisk behandling:

Holst påpeker at utbyggingen må ses som en pakke. Neumann vil reise to høyhus og to lave bygg. De lave byggene er Teatergarasjen og et nybygg for et fremtidig barneteater.

Mellom nybyggene blir det to sideveier ned mot sjøen og fremfor vil Neumann ha kaipromenade.

— Vi avgir hele 70 prosent av tomtearealet til det offentlige i form av gategrunn, teaterbygg og kaifronter. Da må vi gå i høyden for å få regnestykket til å gå opp, sier Holst og legger til:

— Vi oppfatter dette som familien Neumanns bidrag til Bergen sentrum. Vi skal bygge kvalitet og vi skal bygge for fremtiden. Jeg tror dette blir meget elegant.

- Bedre tjent med høyhus

— Hva gjør dere hvis politikerne vender tommelen ned for høyhusene?

— Alternativet er nybygg i tradisjonell stil på seks, syv etasjer. Men da kan vi heller ikke avgi så mye grunn. Jeg tror byen er bedre tjent med to slanke høyhus, sier Leif Holst.

Forslaget er et svar på føringen fra kommunen om å la Nøstegaten inngå i byens kulturakse.

Utbyggingen til Neumann skal romme 70 nye leiligheter i tillegg til teaterbygg, kontorer og parkeringsplasser.

Byråd for byutvikling er selv skeptisk til høyhusene.

— Uten at dette er politisk behandlet, er jeg skeptisk til å tillate slike høyder, sier Lisbeth Iversen.

Bystyret skal ikke ta stilling til Neumann-tårnene før etter at planen har vært på høring og er blitt behandlet i byrådet en gang til.