GUNNAR WIEDERSTRØM

BT skrev i går at Himle var flyttet fra stillingen fordi hun hadde uttalt seg om byråd Hans-Carl Tveit i svært kritiske former i et intervju i BA.

Drevland sier at Himle ikke ble fjernet fra stillingen. Hun fikk et tilbud om en annen stilling.

Frittalende

— Ågot Himle er en medarbeider med et behov for å uttale seg om ulike saker. Det synes vi hun skal få lov til. Hun har et behov og en rett til å gjøre dette, sier Drevland.

Det var bakgrunnen for at Himle ifølge Drevland fikk en valgmulighet.

— Vi ville gi henne en mulighet til å velge seg en stilling som ikke var nær det politiske sekretariatet. I en slik stilling vil hun enklere kunne uttale seg om ulike saker. Noe hun har behov for, og som vi synes hun må kunne benytte seg av, mener byråd Drevland.

Men Himle ønsket ikke å slutte i stillingen som seniorrådgiver på byrådsavdelingen for helse og sosial.

— Vi har forstått det slik at hun ikke ønsker et tilbud om en annen stilling, og forholder oss til dette. Det betyr at hun fortsetter i den stillingen hun har i dag, uten at det er noe problem, sier Drevland.

Massiv støtte

Himle har fått massiv støtte fra flere hold. SVs Oddny Miljeteig er svært kritisk til behandlingen av Himle:

— Vanligvis skal man ikke blande seg inn i saker som gjelder enkeltpersoner, men dette blir for graverende. For dette er en beskjed fra byrådet til alle ansatte i Bergen kommune om å klappe igjen kjeften, hvis de vil være trygge i sine stillinger, uttalte hun til Bergens Tidende før saken var løst.

Konserntillitsvalgte Stig Are Mauland i Fellesorganisasjonen deler Miljeteigs oppfatning. Han hadde følgende oppfordring til byrådet på dagtid i går:

— Hvorfor ikke bruke Himles unike erfaring fra helse og sosialt arbeid i bydelen i en årrekke til å ta fatt i de problemene som er i ferd med å utvikle seg i bydelen? Det hadde vært spennende.

Himle er organisert i Fellesforbundet. Konserntillitsvalgt Lise Mikkelsen bekrefter over Bergens Tidende at Himle har vært i kontakt med dem om saken.

— Hva vi skal gjøre, vil være opp til Himle. Når det gjelder Himles uttalelser til avisen, omhandler de så graverende forhold at det er riktig å la allmennheten vite om dem.