Svigerdatter Randi Solhaug er opprørt over behandlingen Hilmar Birkhaug er utsatt for. En hjerneskade har påført den pensjonerte fotografen synsproblemer og redusert korttidshukommelse. Birkhaug er helt avhengig av daglig hjelp og tilsyn.

— For meg blir det en prinsippsak å slåss for at en hjelpetrengende 81-åring skal få nødvendig hjelp til å klare seg selv. Jeg synes det har med verdighet å gjøre, sier Randi Solhaug og legger til: - Han betaler dessuten for hjemmehjelpen.

Birkhaug lar svigerdatteren føre denne kampen for seg. Han nikker samstemt til argumentene hennes.. - Hva med dem som ikke har pårørende som tar affære? spør hun.

To bydeler - to vedtak

Solhaug finner det betenkelig at Åsane bydel mente Hilmar Birkhaug trengte hjemmehjelp seks timer i måneden, mens Årstad mener 1-2 timer i måneden er tilstrekkelig.

— Vi lever i en by og burde få det samme tilbudet uavhengig av hvilken bydel vi bor i, sier hun.

Inntil mai var Hilmar Birkhaug bosatt på Åstveit i Åsane. Der fikk han daglig besøk av hjemmesykepleier og halvannen time hjemmehjelp i uken.

— Jeg følte han fikk god hjelp i Åsane, selv om også vi bistod mye praktisk, forteller svigerdatteren. Over tid ble det mye kjøring til og fra Åsane. Så da kjellerleiligheten i familiens bolig på Natlandsfjellet ble ledig, bestemte familien seg i fellesskap for at bestefar skulle skifte bydel.

Randi Solhaug fryktet at flyttingen skulle få følger for tjenestene kommunen ytte og undersøkte saken nøye. - Selv om mange advarte meg, trodde jeg på forsikringene om at vedtaket følger mannen, sier hun til Bergens Tidende.

Hjemmesykepleie og hjemmehjelp blir nemlig tildelt etter formelle vedtak, med henvisning til lov og rett til å klage.

Den nye bydelen var rask med å tildele Birkhaug hjemmesykepleie.

- Respektløst

Først i november kom vedtaket om hjemmehjelp. På grunn av sykdom, hjerneslag og redusert hukommelse er Birkhaug innvilget en til to timer opplæring og veiledning i vask og stell heter det i det nye vedtaket. Formuleringen opplæring/veiledning får svigerdatteren til å se rødt.

— Jeg føler det er respektløst å skrive at han skal få opplæring i vask og stell. Direkte frekt er det.

— Har dere vurdert å kjøpe privat hjelp når kommunen ikke har mer å tilby?

— Nei, det er ikke aktuelt. Vi som er familien hans tar det som må gjøres. Vi vasker når vi ser det trengs. Jeg er mer opptatt av prinsippet, sier Randi Solhaug.

- Ikke dårligere

Soneleder Åslaug Brende i Årstad avviser at det står dårligere til med hjemmetjenestene i Årstad enn i andre bydeler.

Heller ikke kjenner hun seg igjen i påstanden om at «ingen får seks timer i måneden i Årstad». Dette ble nemlig sagt da Randi Solhaug kom med søknaden sin.

— De fleste får 1-2 timers hjemmehjelp hver 14. dag. Men det er ingen absolutt grense. Om nødvendig gir vi mer hjelp, sier Brende, som understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

- Kan gi forskjeller

— Bydelsreformen kan føre til at enkeltpersoner får ulik behandling fra bydel til bydel, sier eldrebyråd Helen Nordeide Fløisand (KrF) og legger til:

— Samtidig er vi opptatt av kvaliteten på enkeltvedtakene som gjøres. Bydelene er i ferd med å opprette egne enheter som tar imot og behandler alle søknader fra hele bydelen. Det vil i hvert fall sikre enhetlig behandling innen den enkelte bydel.

— Men en og samme person kan altså risikere å få ulikt tilbud i to ulike bydeler?

— Jeg forstår at det kan oppfattes veldig urettferdig, men to ulike instanser kan oppleve hjelpebehovet ulikt.

— Skal det faktum at sønn og svigerdatter bor i etasjen over ha betydning for hvilken hjelp kommunen gir?

— Det skal egentlig ikke det. Hjelpen fra familien skal i så fall være et supplement, sier Nordeide Fløisand.

Mange får lite hjelp

Terskelen for å få hjemmehjelp er lavere i Bergen enn i andre store bykommuner. Byråden vurderer å frata noen hjemmehjelp for å gi mer til de svakeste.

I Bergene er det forholdsvis mange som får praktisk bistand til vask og stell av hus og klær. 19,3 prosent av bergensere over 67 år mottar hjemmetjenester, mot 14,5 prosent i Trondheim og 17,3 i Stavanger. Av disse mottar er det i Bergen 41,6 prosent som får både praktisk bistand og hjemmesykepleie. I Oslo, Stavanger og Trondheim er det langt færre som får begge deler. Der går bemanningen i større grad til hjemmesykepleie, ikke vask av gulv og klær.

— Terskelen for å få hjemmehjelp i Bergen er relativ lav sammenliknet med de andre storbyene, konstaterer seksjonssjef Jan-Petter Stoutland ved byrådsavdeling for helse og bydeler.

Helen Nordeide Fløisand vurderer nå om det er riktig å ta et skritt i samme retning som Oslo har gjort: Heller å gi ingenting enn litt praktisk hjelp. Da kan mer ressurser gå til dem som virkelig trenger det, sier Helen Nordeide Fløisand og legger til:

— Samtidig ser jeg at mange eldre klarer seg hjemme alene nettopp fordi de får den lille hjelpen, sier hun.

«VASK SELV!»: Årstad bydel har tilbudt 81-årige Hilmar Birkhaug 1-2 timers opplæring i vask og stell hver måned. I Åsane fikk Birkhaug tre-fire ganger så mye hjemmehjelp.<br/> FOTO: ARNE NILSEN