Til nå har forsikringsselskapene fått inn 1300 skademeldinger etter uværet, ifølge Finans Norge, som administrerer Norsk Naturskadepool der alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.

Foreløpige tall

De foreløpige tallene inkluderer også vannskader. De regnes ikke nødvendigvis som naturskader, men dekkes av andre forsikringer.

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader, blir automatisk også forsikret mot naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Også redningsutgifter

I tillegg til tallene fra naturskadeforsikringen, som dekker bygningsskader og løsøre, kommer utbetalinger fra andre forsikringer utover det som dekkes av Naturskadepoolen. Dette er eksempelvis dekning av redningsutgifter, avbruddstap, bil-, campingvogn— og båtskader.

Statens naturskadefond har erstatninger som følge av skader på private bruer, veier og annen infrastruktur.