Byrådsleder Monica Mæland presenterer den nye byråden på en pressekonferanse akkurat nå.

— Det var naturlig å velge Hilde, som har lang erfaring fra bystyret og kjenner feltet godt, sier Mæland.

Den nye byråden overtar etter Christine B. Meyer, som nylig fikk jobb som direktør i Konkurransetilsynet.

Hilde Onarheim er i dag gruppeleder for Høyre i bystyret og leder for finanskomiteen. Hun ble valgt inn i bystyret i 2003, og har hatt en rekke styreverv opp gjennom årene.

Nå er hun styremedlem i Bergen Reiselivslag og varamedlem i havnestyret og styrene for Bergen Kunstmuseum og Festspillene i Bergen.

Onarheim er bosatt på Paradis.

Mange år som sykepleier

Før hun gikk inn i politikken på heltid, jobbet Onarheim som avdelingssykepleier ved Haukeland sykehus. Der hadde hun ansvar for kompetansetiltak og etterutdanning for sykepleiere.

— Og jeg har 20 års erfaring som sykepleier på gulvet, både på sykehjem og i psykiatrien. Derfor føler jeg at jeg kjenner helse- og omsorgsfeltet ganske godt. Men det er mange andre områder innen denne byrådsavdelingen, som inkludering og barnevern. Derfor skal jeg bruke de neste tre ukene på å sette meg godt inn i feltet før jeg gir noen programerklæringer, sier Onarheim.

Regelverket for byparlamentarismen tilsier at en ny byråd må velges av bystyret. Det betyr at Onarheim ikke kan overta som byråd før etter bystyremøtet 24. januar.

- Ikke naturlig med store endringer

Inntil det skal Filip Rygg (KrF) fungere som settebyråd for Christine B. Meyer, som har fått permisjon fra 1. januar.

Monica Mæland sier at hun hele tiden hadde Hilde Onarheim i tankene som ny byråd da Meyer fortalte at hun hadde søkt stillingen som konkurransedirektør. Hun ønsket ikke å gjøre store endringer i byrådskabalen.

— Enhver endring gjør at du tenker over om helheten fungerer. Men med ni måneder til valget og like før budsjettarbeidet begynner, er det ikke naturlig å gjøre store omkalfatringer. Det vil være mer naturlig etter et valg, uten at jeg dermed sier noe om hva som skjer da, sier Mæland.

Kommentarer? Vennligst bruk feltet under!