Både studenter og ansatte har reagert på at det planlagte nybygget til Høgskolen i Bergen er dimensjonert for langt færre personer enn det faktisk skal huse.

Onsdag krevde Henning Warloe (H) en redegjørelse fra Forsknings— og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV) i Stortingets spørretime.

Ikke alle samtidig

Tora Aasland understreket i sitt svar at den nye høgskolen er dimensjonert for 4400 samtidig tilstedeværende studenter og 500 samtidig tilstedeværende ansatte.

— Ikke alle studenter og ansatte er på campus til enhver tid. Flere av studiene forutsetter blant annet at studentene er ute i praksis over lang tid, svarte statsråden i spørretimen.

Henning Warloe er skeptisk til om fleksibiliteten hos studentene og de ansatte er nok til å sikre plass til alle. Dessuten må byggeprosjektet ta høyde for at skolen får flere studenter enn den har i dag.

— Det virker ganske åpenbart at en vekst i studenttallet vil gi behov for større arealer om ikke så veldig lang tid, sa Warloe i oppfølgingsspørsmålet.

Høyre-representanten frykter at veksten i studentmassen de neste årene blir så stor at skolebygget blir underdimensjonert allerede før det er ferdig.

Vil ha trinn to

Han mener løsningen må være å starte planleggingen av et byggetrinn 2 allerede nå. Det planlagte nybygget skal legge beslag på 40 av de 70 målene som er tilgjengelige på tomten.

Ifølge Warloe er det signalisert at de resterende 30 målene kan bli solgt til nærings— og boligformål for å finansiere høgskolebygget.

— Er dette noe statsråden kan avkrefte, spurte Warloe.

Det kunne statsråden ikke, og hun kom ikke med noen konkrete løfter når det gjelder resten av tomten, men lovet å ta med Warloes synspunkter i diskusjonen med Statsbygg.

— Her ligger det en mulighet i arealet, men det mangler selvfølgelig mer konkrete planer for dette, avsluttet Aasland.

FÅ LØFTER: Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland hadde få konkrete løfter å komme med i onsdagens spørretime. Arkivfoto: Scanpix