I debatten om kvaliteten i norsk skole, har mange pekt på dagens fireårige lærerutdanning ikke er god nok eller lang nok. Også her vises det til Finland, der de som underviser i «verdens beste skole» har fem års universitetsstudier bak seg.

På Høgskolen i Bergen vil de ikke vente på at debatten om lærerutdanning ebber ut. Nå søker de om midler til femårig lærerutdanning med oppstart høsten 2009.

– Vi ønsker studenter som på forhånd er innstilt på at utdanningen vil vare i fem år. Det vil være et femårig integrert studieløp, sier dekan på lærerutdanningen ved HiB, Bjørg Kristin Selvik.

Styrker fagligheten

Høgskolen ønsker ikke å utvide utdanningen med «ett år til med det samme». Ved HiB legger de opp til en treårig grunnutdanning, med mer praksis ute i skolene. Deretter følger en toårig mastergrad med fordypning i matematikk eller norsk.

– Dessuten vil vi ha et rent profesjonsfag. Noe av kritikken mot lærerutdanningen har vært at den ikke tydelig nok ivaretar profesjonsfaget – det å være lærer. Det gjør vi noe med nå, sier programansvarlig ved lærerutdanningen, Magne Eide Møster.

– Kan ikke si nei

Nå håper de på den bebudede stortingsmeldingen om lærerutdanningen som skal legges frem rundt juletider, samt statsbudsjettet for 2009. På HiB er troen stor på at midlene som trengs, vil finne veien til Bergen.

– Vi legger opp et løp som imøtekommer tingene som har vært etterlyst. Da ville det være forunderlig om ikke de tok imot det, sier programansvarlig Jacob Melting.

– De får egentlig et tilbud de ikke kan si nei til, supplerer Eide Møster.

Langt frem

Tilbudet vil ikke komme i stedet for, men i tillegg til det eksisterende. Mange er i dag i gang med femårig utdanning, deriblant universitetene.

Studenter på allmennutdanningen kan velge å legge det fjerde året om til en del av en mastergrad, slik at den totale lengden blir fem år.

Men for høyt reformtempo er ikke av det gode, mener dekanus Bjørg Kristin Selvik.

– Gitt dagens forhold, er det ikke mulig å innføre femårig lærerutdanning for alle før om flere år. Det har høyskolene verken kapasitet eller kompetanse til å klare. Da vil vi ikke klare å utdanne nok lærere, sier Selvik.

Politikerproblem

Skoledebatten har ikke gått ledelsen ved lærerutdanningen på HiB hus forbi. De føler at flere debattanter tyr for lett til enkle argumenter.

– Det er et problem at det snakkes og diskuteres om for dårlig lærerutdanning i Norge, når utdanningen er basert på vedtak og retningslinjer fra de samme politikerne som kommer med kritikken, sier Jacob Melting.

TIMEPLAN FEM ÅR: Høgskolen i Bergen kommer kritikerne i møte. Dekan for lærerutdanningen Bjørg Kristin Selvik, Magne Eide Møster og Jacob Melting tror på femårig lærerskole fra høsten 2009.
Odd Mehus