Den spesielle hendelsen skjedde høsten 2005. Få dager tidligere hadde han låst seg inn i kvinnens leilighet midt på natten. Kvinnen ble da så redd at hun låste seg inne på badet og ringte en venninne for å be om hjelp, skriver Haugesunds Avis.

Sunnhordland tingrett mener mannens reaksjonsform viser at han høsten 2005 var i stand til å gjøre helt meningsløse handlinger.

Retten mener imidlertid at siden handlingene hadde bakgrunn i samboerforholdet, er det lite trolig at han vil gjøre lignende ting igjen.

Ved siden av en bot på 5.000 kroner må 34-åringen ut med 2.000 kroner i saksomkostninger, samt 2.400 kroner i erstatning til bileieren.