Den noe utradisjonelle hevingsmetoden skyldes at den gamle treskøyten har begynt å gå i oppløsning.

– Det viste seg at vraket var seget langt ned i bunnen og sprukket på undersiden, så det lot seg ikke gjøre å heve det, sier administrerende direktør Bjart Nygaard i GC Rieber Eiendom til bt.no.

Dermed ble løsningen å gå løs på vraket med gravemaskin som river opp treverket før det lastes i containere og kjøres til destruksjon. Når skøyten i utgangspunktet veier 150 tonn og treverket er vasstrukkent etter å ha ligget under vann i lang tid, sier det seg selv at det blir mange og tunge containerlass.

– Vi regner med at hele vraket skal være fjernet i løpet av lørdagen. Skøyten består for det meste av rent treverk, så vi håper det skal gå greit med destrueringen, sier Nygaard.

– Kriminelt

Siden «Skate» ikke har vært til hinder for allmenn ferdsel har ikke havnevesenet kunnet gi pålegg om fjerning, og det har ikke lyktes noen å få eieren til å få fjernet vraket.

Til slutt ble det helsevernetaten som tok tak i problemet og gikk sammen med GC Rieber Eiendom om å få ryddet opp. Regningen på flere hundre tusen kroner blir delt mellom Bergen Kommune og Rieber.

– Det er nesten kriminelt å legge noe sånt på andres grunn og så løpe fra problemet, sier direktøren.

Fra stolthet til vrak

Skøyten på 88 fot og 150 tonn har vært gjennom mange prøvelser før den ender sin karriere som pinneved og skrapmetall i en konteiner i Solhemsviken.

Opprinnelig het den «Sagvåg I», og var blant de største og beste fraktefartøyene på Bømlo. Senere skiftet den navn til «Bærøyfjord». For noen år siden ble skøyten restaurert og brukt som fiskerestaurant. I år 2000 brøt det ut brann om bord i båten, som da lå ved Tollbodkaien.

Sommeren 2006 gikk den på grunn under Puddefjordsbroen, og senere ble skøyten liggende til kai ved Solheimsviken til den bukket under for tidens tann og sank.

SKJEMMENDE: «Skate» har ligget halvt sunket ved kaien i Solheimsviken i lang tid.
Larsen, Bjørn Erik
GRAVEMASKIN: 150 tonn treverk skal rives opp og løftes i containere. Arbeidet er beregnet å være ferdig lørdag.
Jan Oklum