En 28 år gammel var tiltalt for å ha voldtatt en kvinne på et nachspiel i desember 2008.

Etter en kveld på byen inviterte tiltalte og hans samboer en vennegjeng til nachspiel i leiligheten sin. På vei dit ble det hentet hummer og champagne til festlaget.

Avkledd og voldtatt

Den fornærmede forklarte i retten at hun ble meget beruset på nachspielet. Hun la seg i samboerparets dobbeltseng, der også samboeren til tiltalte lå. Kvinnen la seg med klærne på under dobbeltdynen.

Om morgenen våknet hun av at 28-åringen hadde samleie med henne og at hun var avkledd. Hun protesterte og dyttet han vekk. Gråtende forlot hun leiligheten. Senere varslet hun en venninne og oppsøkte voldtektsmottaket.

Hevdet han sov

Tiltalte innrømmet samleie med kvinnen mens hun sov. Han benekter heller ikke at handlingen var mulig fordi kvinnen var sterkt beruset og nærmest hjelpeløs. Det spesielle er at han i retten hevdet at det skjedde i søvne. Han var dermed bevisstløs og kunne dermed ikke straffes for forholdet.

De sakkyndige i rettsaken konkluderte først med at dette var tilfelle. De pekte på flere forskningsstudier der det er påvist at mennesker kan gjennomføre samleier i søvne.

Sex i søvne

Dette skriver mellom annet de sakkyndige psykiaterne om sex i søvne:

«Som et utgangspunkt for vurderingen finner vi det riktig å slå fast at seksuell omgang med andre i søvne er mulig. Dette fenomenet har i økende grad fått oppmerksomhet i kliniske så vel som i forskningsmessige sammenhenger, og det foreligger i dag flere titalls internasjonale publikasjoner vedrørende dette temaet iinternasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering. En kjenner ikke til utbredelsen av dette i den allmenne voksne befolkning, men i en undersøkelse gjort i Norge med 1000 tilfeldig utplukkete respondenter, svarte 7,1 % at de en eller flere ganger i livet hadde hatt sex i søvne.»

Sannsynligvis bevisstløs

De sakkyndig konkluderte med at tiltalte sannsynligvis var bevisstløs:

«Selv om de sakkyndige fortsatt er noe i tvil om observanden var bevisstløs på tiden for de straffbare handlinger og finner argumenter både som taler for og som taler mot en slik hypotese, finner de etter en grundig drøfting av den aktuelle saken det mer sannsynlig at observanden var bevisstløs enn at han ikke var bevisstløs.»

Ikke sannsynlig

Den rettsmedisinske kommisjon gikk igjennom saken. De var uenige med de sakkyndige og konkluderte med at det ikke var sannsynlig at mannen var bevisstløs.

Senere forandret også de to sakkyndige psykiaterne mening og konkluderte med at han var bevisst.

I dommen fra Bergen tingrett heter det:

«Retten legger til grunn slik det framgår av den rettspsykiatriske erklæring at det er fullt mulig å ha seksuell omgang med andre i søvne. Retten legger til grunn slik det framkommer i erklæringen at tilstanden ofte betegnes sexsomni, og at det finnes et titalls internasjonale forskningspublikasjoner om fenomenet. De rettsmedisinke sakkyndige har imidlertid vært i tvil om tiltalte var i denne tilstanden på det aktuelle tidspunkt, og har således konkludert med at han ikke var bevisstløs idet de ikke har funnet sannsynlighetsovervekt for dette.»

Gjemte seg for politiet

Tiltalte hevdet i retten at han og hans samboer jevnlig hadde samleie i søvne, mens en eller begge to sov.

Retten la vekt på at fornærmede forklarte at 28-åringen hadde øynene åpne under akten. Mannen har forklart han ikke var særlig beruset, men at han ikke oppdaget at offeret lå ved siden av hans samboer da han la seg.

Retten mener at han burde ha oppdaget at det lå to kvinner i den 150 centimeter brede dobbeltsengen.

At mannen gjemte seg for politiet i to dager etter at anmeldelsen var levert inn, hjalp heller ikke på mannens troverdighet.

Dømt for voldtekt

Retten dømte voldtektsmannen til fengsel i 2 år og 6 måneders fengsel. 1 år og 2 måneder ble gjort betinget.

Offeret fikk store problemer etter overgrepet. Hun ble tilkjent 100 000 i oppreisning.