— Kortet fra sønnen til milorgsjefen på Laksevåg bekrefter egentlig alt det jeg har sagt for å tilbakevise Vibeke Løkkebergs ærekrenkende påstander. Det viser at milorgfolk ikke hentet ut egne barn fra Holen skole før bombingen. Og det viser at tyskerne skulle overta skolen, sier August Rathke.

Kortet fra han som omkom

Kortet ble sendt fra Bergen 2. oktober 1944. Og var da en uskyldig hilsen fra en ung skolegutt på Laksevåg til en kamerat på Sunnmøre.

I ettertid er imidlertid kortet sterk lesning. For nå vet vi at Sigmund Kvale ble drept på Holen skole to dager senere - tre dager før hans ord nådde Sjur Hjøllo.

— Det viser også at det umulig kan være rett det Vibeke Løkkeberg hevder om at milorgfolk visste om bombingen og derfor reddet sine egne barn, og bare de, før bombeflyene kom, sier Rathke.

— Sigmunds far, Norvald Erling Kvale, var jo sjef for Milorg på Laksevåg. Og Sigmund og en fetter av ham var blant de 61 som omkom på Holen skole, sier August Rathke.

Hadde vært evakuert

Kvales fire sønner ble våren 1944 evakuert til Ørsta på Sunnmøre, slik mange barn på Laksevåg ble fordi foreldrene visste at ubåtbunkeren og annet på Laksevåg var naturlige bombemål for de allierte.

Høsten 1944 kom imidlertid de tre eldste sønnene hjem igjen til Laksevåg. Og etter en tid, 2. oktober, svarer Sigmund på kortet han hadde fått fra vennen Sjur.

«Her ser du hvor vi bor der hvor krysset står. Ved det andre krysset ser du hvor flytedokken sto før eksplosjonen. Vi skal slutte på skolen om 8 dager. Tysken skal ha Holen skole. Mange hilsener Sigmund»

Var ettersøkt

— Kortet viser også at lokale myndigheter ikke bestemte over skolen. Og at det var en kjent sak at barna skulle bort og tyskerne overta 10. oktober, sier August Rathke, og antyder med det at hvis det var kommunikasjon om tidspunkt for bombing, ville Milorg bedt britene vente til 10. oktober, sier Rathke, som nå har bedt Hordaland Statsadvokatembeter vurdere politiets henleggelse av anmeldelsen mot Vibeke Løkkeberg. - Jeg bryr meg ikke om den kommende romanen til Vibeke Løkkeberg. Men jeg vil ha offentlig straffesak mot henne for de ærekrenkende uttalelsene hun har kommet med mot folk i Milorg, sier Rathke.

Vibeke Løkkeberg sier til BT at kortet fra Sigmund Kvale selvsagt er sterk lesning i ettertid, men at det bare beviser at Sigmunds far ikke hentet ut sine egne.

Det hører med til historien at Norvald Erling Kvale ikke kunne gå i sin sønns begravelse. Ettersøkt som han var av tyskerne, måtte han ligge i skjul på Holafjellet og se derfra sin egen sønn bli begravet på Nygård.

SIGMUNDS ORD: Sigmund Kvales ord til vennen på Sunnmøre. De ble skrevet to dager før Sigmund ble drept da allierte bombefly ved en feiltakelse bombet Holen skole.
KORTET: Postkortet med bilde av Bergen, der Sigmund krysset av hjemmet sitt og flytedokken før eksplosjonen. FOTO: KK, BERGEN
OMSTRIDT: Vibeke Løkkeberg
Poppe, Cornelius
HAR ANMELDT: August Rathke
Rune Sævig