Det mener Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Med full lønn fra første sykedag og opptil et år er den norske sykelønnsordningen unik.

— Den er mer sjenerøs enn i noe annet land. I Norge har ikke arbeidstakerne noe insentiv til ikke å være syk. Og det koster heller ikke arbeidsgiverne noe, sier seniorøkonom Christopher Prinz i OECD til Aftenposten.

Han berømmer Norge for en rekke tiltak for å få ned sykefraværet, men tror samtidig at det sjenerøse systemet gjør at tiltakene ikke vil få noen effekt.

— Jeg er sikker på at man ikke hadde trengt å gjøre så store endringer i sykelønnsordningen for å få til en endring, sier han.