• Jeg ble utskjelt og truet med politianmeldelse hvis jeg ikke sluttet å bråke med denne saken.

Det hevdet tillitsvalgt ved Sikkerhetsavdelingen på Sandviken sykehus, Bente Andersen, da hun forklarte seg i retten i går.

Skyllebøtte

Utblåsningen skal ha kommet under et møte med Hans Olav Instefjord, direktør for Psykiatrisk divisjon i Helse Bergen, da det stormet som verst i arbeidsmiljøet ved avdelingen.

Les også:

Angrep Hauges fremstilling

— De ville ha meg vekk

- Jeg var redd

Dette var etter at saken hadde eksplodert i media i 2007.

— Jeg var totalt uforberedt og ble utrolig sjokkert. Det var et forferdelig møte. Aldri tidligere i min tid som tillitsvalgt har jeg opplevd noe i nærheten av en slik skyllebøtte. Han mente at det dreide seg om bagateller, og at vi hadde blåst saken ut over alle dimensjoner, sa Andersen i sin vitneforklaring.

- Ingen dialog

— Jeg kunne bare svare at en politianmeldelse ville vært fint, for da kunne vi kanskje en gang for alle komme til bunns i forholdene ved arbeidsmiljøet, sa Bente Andersen.

Hun forklarte at det særlig tidlig i prosessen var vanskelig å få gehør hos ledelsen og få dem til å ta tak i situasjonen ved Sikkerhetsavdelingen.

— Det var ingen dialog, problemene ble ikke tatt på alvor. Samarbeidet mellom ledelse og ansatte fungerte ikke. Ingen ting ble gjort for å løse konfliktene og problemene som etter hvert truet med å ødelegge hele arbeidsmiljøet.

Tøff periode

— Varsler om kritikkverdige forhold og brudd på sikkerhetsinstruksen ble ikke grepet fatt i. Det var en tøff periode for mange. Jeg hadde inntrykk av at ledelsen var mest opptatt av å legge lokk på stridighetene og luke vekk uønskede elementer. Og sjefene mislikte sterkt at saken ble tatt opp i media, sa hun.

Det dårlige arbeidsmiljøet beskrev hun på denne måten: det var slik at noen i personalet fikk være med på alt og ble tatt med på råd. Andre ble oversett og holdt utenfor. Lederne snakket ikke til dem, eller snakket til dem på en annen måte enn dem som var «inne i varmen».

Ryddig prosess

Hovedverneombud i Helse Bergen, Leif Johnsen, var blant gårsdagens vitner. Han forklarte at det var stor spenning ved Sikkerhetsavdelingen fra 2005 og utover, og at konfliktnivået økte. Han var likevel overrasket over konklusjonen i rapporten fra Arbeidstilsynet om det psykososiale arbeidsmiljøet.

— Jeg visste ikke at forholdene var så alvorlige som denne rapporten avslørte, sa han.

— Men da ledelsen i Helse Bergen først grep skikkelig tak i saken, kom det i gang en utfordrende, men ryddig og positiv prosess, sa Johnsen.

Halvering av vold

Under gårsdagens rettsmøte ble det lagt frem statistikk som viser at tallet på voldsepisoder ved Sikkerhetsavdelingen er dramatisk redusert siden år 2000.

Fra 1990 til 2000 hadde man omkring 275 voldsepisoder i året. Etter 2000 er tallet sunket til 150. Tallet på voldstilfeller som ender med personskader, er også redusert. Nå ligger man på omkring 20 slike tilfeller i året. Tidligere var det dobbelt så mange. Forklaringen skal være nye og «mykere» behandlingsmetoder med økt vektlegging på individuell tilpassing og risikovurdering.

Rettssaken fortsetter i dag med vitneføring. Fortsatt er det saksøkeren Øyvind Hauges vitner som forklarer seg.

ERLEND LANGELAND HAUGEN