Hansen sier konen var med i bilen da han kjørte til byen 23. april. Når BT forteller at vi har snakket med konen, og at hun tok hjemmetelefonen den samme formiddagen, svarer han:

— Hvordan kan du vite at hun var hjemme? Hun kan jo ha viderekoblet telefonen til sin mobil.

— Din kone sa til meg at hun var hjemme.

— Ja, det må du ta opp med henne.

Er konens sjåfør

Hansen sier også at konen var med da han samme ettermiddag flyttet bilen til Lodin Lepps gate i forbindelse med styremøtet i Hordaland Pensjonistparti. Rolf Sjursen, som var med på styremøtet, avviser at konen var til stede.

Ifølge Hansen skal konen skal også ha vært med i bilen torsdag 24. april. Hansen sier hun ble kjørt til datteren, som bor i Ibsens gate, før han parkerte i Sigurds gate.

— Hvor mener du jeg skal sette bilen når jeg må bruke denne for å frakte henne til byen? Skal jeg parkere på i Bygarasjen? Jeg fungerer som sjåføren hennes.

Mandag morgen sier Hansen konen også var i bilen da han kjørte til byen. Hun skal ha blitt kjørt til legen i Natlandsveien. Vi var i kontakt med konen samme formiddag. Hun sa hun var hjemme.

— Jeg kan ikke forklare hvorfor hun sier at hun var hjemme. Det må du spørre henne om.

Nekter å stå til regnskap

Mandag kveld klokken 22.45 ble Hansen fotografert da han kjørte fra parkeringsplassen i Peter Motzfeldts gate. Han satt alene i bilen. Hansen forklarer:

— Jeg har av og til bruk for bilen fordi jeg må hente min kone.

— Hvor hentet du din kone denne dagen?

— Jeg står ikke til regnskap for BT, verken for hva jeg gjør eller hvor jeg beveger meg.

I går sto BT parkert nedenfor Hansens bolig om morgenen og kjørte etter Hansen inn til byen. Han var alene i bilen og parkerte på handikapplass i Peter Motzfeldts gate.

— Jeg er min kones sjåfør. Hun kan jo ta drosje til byen og så skal jeg gjerne frakte henne videre, forklarer Hansen.

BT snakket med Hansen klokken 12. Vi ringte samtidig Hansens kone. Hun var hjemme.

— Oppfatter du at din bruk av din kones kort er i samsvar med reglene som gjelder for disse kortene?

— Parkeringsselskapet må komme med klare regler for hva som er lovlig og ikke lovlig. Jeg kan ikke se at jeg bryter reglene.

— I brevet din kone fikk da hun ble tildelt kortet heter det at dette bare kan benyttes av den person det er utstedt på når eier av kortet er til stede i kjøretøyet. Oppfatter du at din bruk er i samsvar med dette?

— Det har jeg forklart for deg og har ikke noe å tilføye, sier Hansen.

Han avviser opplysningen fra tidligere styremedlem Hjørdis Dahle om at han skal ha skrytt av å ha spart Pensjonistpartiet for tusenvis av kroner i parkeringsbyr.