Det er styremedlem Jens Reigstad i Osterøy Ferjeselskap som ber om hjelp fra regjeringen. I et brev til næringsminister Børge Brende skriver han at Osterøy Bruselskap med hjelp av offentlige midler ønsker «å bli kvitt en brysom, privat utfordrer».

Reigstad hevder at det er Osterøy kommune, Statens vegvesen og broselskapet som på en ytterst umusikalsk måte har gått sammen for å få stoppet «Ole Bull»-fergen som trafikkerer sambandet mellom Valestrandsfossen på Osterøy og Breistein i Bergen.

— De forsøker å presse og skvise oss ut for å bli kvitt en brysom konkurrent. Årsaken er at all trafikk må kanaliseres over Osterøybrua for at man skal kunne realisere nye bompengeprosjekt. Vi blir ofret for at det skal bli monopol, sier Reigstad til Bergens Tidende.

Vil gjøre broen gratis

Det avvises på det mest bestemte av styreleder Birger Skår i Osterøy Bruselskap.

— Vi har som oppgave å sørge for at broen blir nedbetalt så raskt som mulig slik at trafikken over broen blir gratis for trafikantene, sier Skår.

Han påpeker at broselskapet ønsker å innføre autopass, blant annet for å redusere driftskostnadene.

— Vi har tillatelse til å kreve inn bompenger til 2014. Det er laget et estimat som viser at en ubetjent bomstasjon og autopass vil spare trafikantene for ti millioner kroner i denne perioden, sier han.

— Hvilken betydning dette får for fergen er det ikke vår sak å vurdere. Vi hadde ikke gjort jobben vår om vi ikke forsøkte å få dette til, sier han.

Suksessferge

Ifølge Osterøy Ferjeselskap har driften vært en suksess siden starten i mai 2004. På årsbasis vil fergen frakte rundt 240.000 biler og vel 400.000 personer. Fergesambandet påpeker at 65-70 prosent av kollektivtrafikken til og fra Osterøy går med fergen. Årsaken er at passasjerene reduserer reiseavstanden til og fra Bergen med 25 kilometer, hver vei, sammenliknet med veilengden hvis man kjører broen.

Reigstad påpeker at broselskapet ønsker å innføre Autopass fra sommeren av, og han mener at det er en dumping av prisene knyttet til dette som kan komme til å sende «Ole Bull» i opplag:

— Det er nylig søkt Vegdirektoratet om tillatelse til å halvere takstene for vogntog. Det kan få dramatiske konsekvenser, hevder Reigstad.

Vil ha kompensasjon

Reigstad angriper også at busser som tilhører HSD fra sommeren av trolig kan passere gratis over Osterøybrua. Reigstad hevder at rundt 70 prosent av de kollektivreisende på Osterøy dermed kan bli påtvunget en daglig ekstra reisestrekning på 50 kilometer. Han påstår også at Statens vegvesen bruker store ressurser på å skilte og merke veiene til Osterøybrua, mens fergesambandet har fått nei på sin søknad om skilting - til og med uten at avslaget er begrunnet.

Næringsdepartementet ønsker ikke å besvare brevet fra Reigstad. Det er i stedet oversendt til Samferdselsdepartementet og Torild Skogsholm som rette myndighet.