De seks blokkene i Barliveien i Fyllingsdalen ligger skjermet og idyllisk til i skogen ved Løvåsen. Borettslaget er døpt «Tjernet» etter et lite, innbydende vann midt i friområdet som omkranser blokkene.

Ødelagt idyll

Men idyllen ødelegges av anleggsstøy som i følge beboerne er en sann plage.

Striden handler i korte trekk om at anleggsgartner Magne Løvaas har latt støyende jordsortering og anleggsarbeid av ymse slag foregå både inne på eget område og i friarealet rundt. Det lille tjernet har dessuten blitt kraftig redusert i størrelse på grunn av dumping og utsig, og beboerne frykter hva vannet kan inneholde av skadelige og farlige stoffer. En periode var det også i gang et steinknuseverk på tomten. Det er stoppet nå.

Mange protester

Beboerne vil ha anleggsvirksomheten vekk, og har gjentatte ganger tatt saken opp med kommunen i form av underskriftsaksjoner, protester og klageskriv. Ingen ting har hjulpet hittil.

Magne Oksholm har vært leder i borettslaget i snart femten år. Nå gir han seg.

— Jeg orker ikke denne kampen lenger, sier han og drar opp bunker med dokumenter og klageskriv som ikke har ført frem til noe.

— Det virker ikke som vi blir tatt på alvor. Alle skyver ansvaret fra seg, og saken vandrer mellom ulike instanser uten at man noen gang kommer frem til en avgjørelse, sier han.

Vaktmester Arild Ellingsen kjenner de fleste i borettslaget og kan bekrefte at mange plages.

— I perioder er det ikke mulig å sove sammenhengende en helt natt, sier han.

Tjernet borettslag med tilknytning til BOB ble etablert i 1975. Klagene begynte å komme like etter innflytting i 1976-77. Da var det bare et anleggsgartneri på tomten. Siden den gang er virksomheten mangedoblet og omfatter mye mer støyende aktivitet enn i begynnelsen, hevder naboene.

Sover ikke

De seks blokkene inneholder 273 leiligheter med godt over fem hundre beboere til sammen. Særlig tre av blokkene er sterkt sjenert av anleggsbråket. Noen har stuevinduene sine bare femti meter fra et svært anleggsområde med digre lastebiler, kraner og maskiner og med bråkende aktivitet store deler av dagen, på vinterstid ofte om natten også, på grunn av brøyting, strøing og salting av veier. Det er også en helikopterlandingsplass på området som innebærer mye støy.

Vedtak overprøves

Borettslagets advokat Alf-Erik Jentoft sier at han gjentatte ganger har forsøkt å få et svar fra kommunen på om det som skjer virkelig kan være i samsvar med den vedtatte reguleringsplanen for området.

— Det kan for eksempel ikke være så vanskelig å slå fast at bedriften har tatt seg til rette på friområdet. Det ser man med en gang, sier han.

Når det gjelder støyen, har kommunen tre ganger gjort vedtak om at den mest bråkete virksomheten, nemlig jordsortering, skal stoppes. Men vedtakene er påklaget til Fylkesmannen og Sivilombudsmannen. Siste utvikling er at Fylkesmannen har fått saken tilbake fra Sivilombudsmannen med krav om enda en utredning av saken. En ny avgjørelse fra Fylkesmannen er ventet over påske.

Den nye formannen i borettslaget, John Asle Marhaug, er ikke villig til å gi opp kampen.

— På siste generalforsamling drøftet vi saken, og vi er langt fra innstilt på å gi oss. Det koster mye, men hvis vi ikke vinner frem på andre måter, er vi bare nødt til å få denne tvisten avgjort i retten, Vi kan jo ikke leve på denne måten i år etter år, sier han.

VIL KJEMPE: John Asle Marhaug (t.h.) har nylig overtatt vervet som styreformann. Han er innstilt på kjempe videre, og er ikke fremmed for tanken på rettssak. Vaktmester Arild Ellingsen (t.v.) kan bekrefte at han møter mange oppgitte beboere på sin vandring i blokkene.
TJERNET KRYMPER: Tjernet som borettslaget har fått navn etter, har krympet med minst en tredel etter som masser i årenes løp er dumpet i vannet.