Det mener daglig leder Jostein Berland i Vest Tank, melder NRK. Han skal ha fått informasjonen fra en radioamatør som sa det var ekstremt mye statisk elektrisitet i luften den dagen eksplosjonen skjedde.

Vest Tank har inntil videre mistet tillatelsen til å oppbevare og behandle farlig avfall. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har midlertidig trukket tilbake alle tillatelser.

Det var to av tankene på anlegget som eksploderte og det brøt ut kraftig brann tidlig på dagen 24. mai. Det tok mesteparten av dagen før brannen var slukket. Det ble gjort ødeleggelser for opp mot 100 millioner kroner på anlegget. Ingen ble alvorlig skadd i eksplosjonen.

OPPRYDDING: Rester fra eksplosjonen av to store tanker i Sløvåg ligger under svære presenninger. Ryddemannskapet holder fremdeles på med å fjerne de vrengte restene av metalltankene.
vegar valde