Det hevder ungdomsorganisasjonen SoHo, som mener UDI handler i strid med Barnekonvensjonen.

— Vi mener Utlendingsdirektoratet (UDI) bryter med artikkel 3 og 12 i FNs Barnekonvensjon, som henholdsvis sier at myndigheter skal ta hensyn til barnets beste, og at barnet har rett til å si sin mening og bli hørt. Er vi unntatt fra disse rettighetene fordi vi bor på asylmottak?

Spørsmålet kommer fra 16 år gamle Milan Gashqaie i Se Oss Hør Oss (SoHo). SoHo er en ungdomsorganisasjon som ble stiftet av seks ungdommer på Vestlandsheimen i 2003, og som har som mål å skape bedre forhold for unge asylsøkere på mottak. I forbindelse med nedleggelsen av Vestlandsheimen har de utarbeidet en rapport, som ifølge dem dokumenterer svært kritikkverdig opptreden fra UDIs side.

Truet med politiutkastelse

— Vi fikk lov til å være med som verge for de mindreårige da de hadde individuelle samtaler med UDI. Samtalene skulle i utgangspunktet være en anledning for barna til å komme med innspill som kunne føre til at UDI ville søke individuelle løsninger i flytteprosessen. I stedet ble barna truet med at politiet ville komme og kaste de på gaten dersom de ikke flyttet fra mottaket, forteller Gashqaie.

Han synes UDIs opptreden er spesielt beklagelig med tanke på den vanskelige livssituasjonen som disse barna og ungdommene befinner seg i. Og ikke minst er han bekymret over hvor små muligheter barn og unge på mottak har til å påvirke sine egne livssituasjoner.

— Hvordan kan de påstå at vår stemme blir hørt, når vi først blir spurt etter at det er bestemt at vi må flytte? Og når det i tillegg er kapasiteten ved andre mottak som er avgjørende for hvor vi blir flyttet, har vi heller ingen reell medbestemmelsesrett, sier en oppgitt Gashqaie.

- En realitetsorientering

Underdirektør ved UDIs Regionkontor Vest Sigrun Rajendram svarer slik på innholdet i SoHos rapport.

— Vi driver ikke med trusler. Når vi forteller barna at de kan bli kastet ut og miste retten til å motta pengestøtte, er det prosedyre og en realitetsorientering, sier hun.

Hun ser også realiteten i at barn har liten påvirkningsmulighet når det gjelder bosituasjon.

— UDI er pålagt å bygge ned mottakskapasiteten. Da kan vi ikke tilpasse mottakssystemet etter barnas ønsker, sier hun.

Når det gjelder beskyldningene om brudd på FN-konvensjonene vil hun ikke svare konkret.

— Dette er prinsipielle spørsmål som må løftes opp på et høyere nivå og involvere flere aktører. Det kan ikke vårt regionkontor ta stilling til, sier Sigrun Rajendram.