Og det var ikke amerikanerne, men Sjømannsforbundets formann, Ingvald Haugen som tok initiativ til samarbeidet.

Dette kommer frem i en bok som lanseres på landsmøtet til Sjømannsforbundet som åpner i Sandefjord i dag. «Vår skjebne i vår hånd» (Pax) heter boken som er skrevet av Finn Olstad.

Han har hatt tilgang til en rekke hemmelige dokumenter, ikke minst i USA, der nye detaljer om kommunistjakten på norske skip brettes ut.

Fra tidligere har det vært kjent at Sjømannsforbundet var det LO-forbundet som var mest iherdig i jakten på kommunister.

Men at den var så intens, og i den grad på amerikanske premisser, er nytt. Og det hele ble styrt av den innbarkede antikommunisten Ingvald Haugen, som langt overgikk Haakon Lie i sin jakt på annerledes tenkende.

Amerikansk krigsmateriell

Det var to årsaker til at Sjømannsforbundet drev sin intense jakt på norske kommunister sist på 1940-tallet. Da Norge gikk med i NATO skulle vårt land motta store mengder amerikansk krigsmateriell. Først gikk det på amerikansk kjøl, sener på norske båter. Myndighetene i begge land var redd for at kommunistene kunne sabotere, og få innsikt i denne transporten. Derfor måtte de lukes vekk.

Dessuten handlet det om vår handelsflåte, i tilfelle en ny krig, denne gang mot Sovjetunionen. Erfaringene fra krigen mot Nazi-Tyskland viste hvor viktig sjøtransporten over Atlanterhavet var. Og der spilte Norges flåte og våre sjøfolk en avgjørende rolle.

Dersom kommunistene fikk kontroll om bord var man redd for konsekvensene. I Bergen var Jack Helle sjef for kommunistjakten.

Tok kontakt

Høsten 1948 tok den allmektige formannen i Sjømannsforbundet kontakt med den amerikanske ambassaden i Oslo. Hensikten var å opprette en forbindelse mellom forbundet og amerikanske myndigheter. FBI var alt i gang med å spane på kommunister i verdens havner, men hadde problemer med å infiltrere det norske miljøet. Da fikk de altså uventet hjelp fra lederen for de vel 40.000 sjøfolkene som var organisert i NSF. For selv om forbundet var et lojalt medlem av LO, hadde kommunistpartiet en rekke medlemmer og sympatisører på norske skip.