• HSD hadde fridom under ansvar, men tok ikkje ansvar.

Selskapet sette til side tryggleiken, sa aktor Eirik Stolt-Nielsen i prosedyren i ankesaka etter «Sleipner»-ulukka i Gulating lagmannsrett.

Som i Sunnhordland tingrett i fjor la aktor ned påstand om fire millionar kroner i føretaksbot til HSD. Som kaptein Sverre Johan Hagland blei HSD frikjent i tingretten.

— «Sleipner»-ulukka har kosta HSD dyrt, men selskapet har ein stor kapitalbase, med over 100 millionar kroner i eigenkapital, sa aktor Stolt-Nielsen.

Eirik Stolt-Nielsen gjentok påstanden frå tingretten om at HSD svikta vesentleg når det gjaldt opplæring av mannskapet på dei nye snøggbåtane «Draupner» og «Sleipner» før dei blei sett i drift i august 1999.

Stolt-Nielsen kommenterte også korrespondansen i vår og i sommar med Riksadvokaten og Sjøfartsdirektoratet om påtaleinnhaldet i saka mot HSD. Stolt-Nielsen sa at han ønskte ei vurdering av tingrettsdommen, og meinte saka var avklart då Riksadvokaten påpeikte at reiarlaget hadde eit sjølvstendig ansvar for å gje opplæring.

Stolt-Nielsen meiner óg at forsettkravet i lovteksten er oppfylt. HSD let medvite vera å etterkoma eit opplæringskrav som selskapet visste eksisterte, sa Eirik Stolt-Nielsen.