BTbatt inviterte sammen med ungdomsavisen Frekvens og ungdomspartiene i Bergen til debatt på Ungdomshuset 1880.

Følg BTbatt på Twitter

Der skulle de to toppolitikerne debattere tema som er viktige for ungdommene i byen. Det tok ikke lang tid før debatten om rusmiljøet i Nygårdsparken skapte gnister mellom Schjelderup og Mæland.

— Jeg har hørt mye prat og lite handling fra byrådet til Monica Mæland. Politiet må aksjonere i parken og slå ned på det kriminelle som foregår der, startet Schjelderup.

— Det er riktig at det har vært lite action i Nygårdsparken, men det er fordi vi har fulgt rådet til politiet om ikke å sprenge rusmiljøet der, svarte nåværende byrådsleder Mæland.

Vil bedre skolene

De to politikerne ble av debattleder Hilde Sandvik fra Bergens Tidende bedt om å gi konkrete eksempler på hvordan skolene i byen kan bli bedre.

— Bedre lærere gir bedre elever. Vi mener at etterutdanning av lærere er veldig viktig, var Mælands svar.

Følg BTbatt på Facebook

— Flere lærere, særlig på de yngste trinnene. Vi vil ha flere timer i basisfagene engelsk, matte og norsk og bedre oppfølging, sa Schjelderup.

På spørsmål om hvordan Arbeiderpartiet og Høyre stiller seg til å gi stemmerett til 16-åringer, svarte begge at de var skeptiske, men at prøveordningene blant annet i Austevoll kommune, kan være med å endre deres syn om de er vellykket.