Eldreomsorg er dårlig butikk for de private aktørene. I Oslo har det vist seg like lønnsomt å omorganisere som å konkurranseutsette.

Hjelpepleier Carmen Solvang ga opp den offentlige eldreomsorgen. Nå er hun fornøyd avdelingsleder på privatdrevet sykehjem.

Skillet mellom venstre— og høyresiden i norsk lokalpolitikk går tvers gjennom sykehjemssengen. Å sette bestemor ut på anbud er het politikk, men dårlig butikk.

Av de fire store private aktørene innen eldreomsorg, gikk to ut av fjoråret med underskudd. De to andre berget et beskjedent overskudd.

Både ISS Care Partner og Plus Omsorg og Rehabilitering endte med røde tall i 2002. De to andre store, Actica Omsorg AS og Norlandia Omsorg AS, berget seg på pluss-siden, men eierne hadde fått mer igjen for pengene sine i banken.

— Marginene er små, det er riktig, sier Nina Torp Høisæter, administrerende direktør i Norlandia Omsorg.

— Men bransjen er veldig ung. Vi tenker langsiktig, og eierne våre har tro på at dette blir lønnsomt etter hvert.

Norlandia driver blant annet en etasje av Luranetunet i Os. Der endte første hele driftsåret med 200.000 kroner i underskudd.

Ikke bare nybegynnerne sliter med lønnsomheten. Hovseterhjemmet, som var det første konkurranseutsatte sykehjemmet i Norge, ble et pengesluk for Plus Omsorg og Rehabilitering i fjor.

Når tilbyderne taper penger - hvordan er gevinsten for oppdragsgiverne - kommunene?

Mest de første årene

Ifølge en undersøkelse om kommersiell sykehjemsdrift i Sverige ligger besparelsene på 10 til 12 prosent de første årene. Det svenske «Instiutet for halso- og sjukvardsekonomi» mener konkurranseutsetting har bidratt til å bryte trenden med stadig stigende kostnader. Mest fordi både kommunene og private tilbydere har presset prisene for å vinne markedsandeler.

Det samme instituttet advarer mot å håpe på liknende gevinster i fremtiden. Lønnsomheten i bransjen er mager, prisforskjellene i anbudene små.

I Norge snakker lokalpolitikere mer og mer om å konkurrere på kvalitet. Da er prisen fast, mens tilbyderne skal overgå hverandre i å legge best mulig pleie inn i den prisen.

Bergen, Os og Askøy er tre av 10 norske kommuner som har lagt driften av sykehjem ut på anbud. Alle steder var det private firma som trakk lengste strå.

Høyres fem prosent

I Bergen ble det, etter påtrykk fra Høyre, vedtatt å konkurranseutsette to av byens nybygde sykehjem. Flertallet i bydelsstyrene i både Fana og Ytrebygda valgte å gi oppdraget til ISS. I mellomtiden har ISS-konsernet mistet troen på sykehjem som lønnsom nisje og solgt den delen av selskapet til en gruppe ansatte.

Care Partner, som selskapet heter i dag, har drevet Odinsvei siden 1. april og åpner neste vår Søreide sykehjem.

Ifølge Høyre er driften av de to konkurranseutsatte sykehjemmene fem prosent rimeligere enn de kommunalt drevne sykehjemmene. Denne fem-prosent-gevinsten innført på alle sykehjem gir Høyre en årlig innsparing på 50 millioner på byens budsjett.

Det Ap-dominerte byrådet i Bergen er også ute etter å drive sykehjemmene billigere. I vinter ble det utarbeidet en oversikt som viste at driftskostnadene varierte med nesten 200.000 kroner fra sykehjem til sykehjem. De nyeste og dyreste koster over 500.000 i året. Slike sammenlikninger skal sette søkelyset på de billige løsningene. Bench-marking kalles det.

Med vel 2500 syke- og aldershjemplasser å drive, blir små besparelser fort store penger.

Leksen fra Oslo

Hvis målet er å spare penger, kan det være like lønnsomt å satse på omstilling som konkurranseutsetting. Det er en av konklusjonene i en rapport som Asplan Analyse har laget om situasjonen i Oslo.

I Oslo har tre bydeler konkurranseutsatt både sykehjem og hjemmetjenestene. Over tre år har bydelene Røa, St. Hanshaugen Ullevål og Vinderen samlet hatt en gevinst på 43 millioner på konkurranseutsetting.

Men to bydeler som har satset på omstilling og omorganisering, kan vise til nesten like store innsparinger. I snitt har konkurransebydelene spart 14 millioner over fire år, mens omstillingsbydelene har spart 10,5.

Prisen i form av politisk støy er høyest der det er konkurranseutsatt. Både ansatte i omstilte og konkurranseutsatte virksomheter sier at arbeidsbelastningen har økt. Mange hevder det igjen går ut over tjenestekvaliteten.

Det siste er vanskelig å finne belegg for i de mange brukerundersøkelsen som har vært gjennomført på konkurranseutsatte sykehjem. Os kommune sammenliknet den offentlige og privat drevne etasjen av Luranetunet - uten å kåre en klar vinner.