Her er et utdrag fra debatten:

"Det vil fortsatt være kaos i Bergen. Slik har vi hatt det, og slik kommer det til å bli videre. Uansett hvem som kommer til å danne byråd (blå eller rød) blir det et mareritt for byen. Det er synd, men slik er det nå en gang. Det er byens befolkning som har bestemt dette", mener signaturen "a.a".

"Knut" på sin side ber bergenserne slappe av:

"Siden Høyre, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet ikke har flertall, så fortsetter nok det byrådet vi har. Ingen grunn til panikk, folkens."

"På meg virker det som om Høyre har panikk. KrF har gått til valg på fortsatt byrådssamarbeid — slik det er i dag. Helland blir ordfører og dama fra Arbeiderpartiet blir byrådsleder. Høyre må roe seg ned! Leve demokratiet!" skriver "Petter".

Signaturen "Bergenser" er dypt uenig:

"Velgerne har jo sagt sitt. At KrF, som er mer enn halvert siden sist valg, skal fortsette å ha ordføreren har ingenting med demokrati å gjøre. Det har med uansvarlige politikere å gjøre, verken mer eller mindre."

!NB" trekker inn i bybanen:

"I Bergen har vi i denne valgkampen hatt en stor sak: For eller imot bybane. Valgresultatet har vist at de partiene som er imot bybane har økt betydelig. I praksismangler de kun en representant for å få flertall. Kall det flaks eller uflaks. Er det virkelig slik vi ønsker at Bergen skal bli styrt?

Jeg håper at noen forstår at valgresultatet viser at folk er misfornøyde med hvordan Bergen har vært styrt det siste ti årene. Nå er det på tide med et skifte. Dersom dere ikke klarer dette, så er jeg redd for at politikerforakten bare vil stige."

"Lars" tar til motmæle:

"Høyre er ikke motstander av bybanen. På lik linje med de fleste partiene støtter de transportplanen i Bergen. De eneste partiene som hele tiden har kjempet mot bybane er Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet. Disse to partiene har til sammen bare 20 prosent av befolkningen med seg. Å si at motstanden mot Bybane er stor i Bergen er direkte feil.

"Når Fremskrittspartiet er den store motstanderen av bybane - hvorfor gikk da partiet tilbake?"

"Velger KrF å kaste vrak på et samarbeid med Høyre og Frp, så blir jeg og mange andre utrolig skuffet. Jeg kommer da aldri, under noen omstendighet, til å stemme KrF mer! Håper KrF tar til fornuften. Bergens befolkning ønsker nå et skifte!" mener "Willy".

"Jeg har også stemt KrF. Partiet gikk til valg på fortsatt samarbeid med Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Slik valget er blitt ser jeg ingen grunn til at KrF skal skifte over til Høyre og Fremskrittspartiet. For mitt vedkommende vil det være en stor skuffelse og et brudd med det som ble lovet av partiet mitt. Det at KrF går tilbake er noe som skjer over hele landet - og er ikke spesielt for Bergen. For oss som står bak partiet er det en trist dag, men de lovnader som er gitt må partiet holde. Håper KrF kommer sterkere igjen", skriver "Knut".

"Folket har vist at de ønsker et regimeskifte. Skjer ikke dette, virker ikke demokratiet som forutsatt", skriver "Demos".

"Et regimeskifte hadde nok lettere inntruffet dersom alle borgerlige/ikke sosialistiske partier stilte kandidater til det faktiske valg, og ikke til borgermester, fjompenisse eller annet. Tror demokratiet fungerer bedre enn velgermassen!" skriver "Gerhard S.".

"Jeg forventer at KrF oppretter det nødvendige samarbeid med Høyre og Frp (og eventuelt Pensjonistpartiet). Alt dette våset om kategorisk å nekte samarbeid med Frp er på grensen til idioti! De er da ikke spedalske i Frp? Eller satanister? Høyre må selvsagt lede samarbeidet og ha Friele som ordfører. KrF har hatt sin ordfører i Bergen lenge nok.

Nå får de ta seg sammen og ikke "leke politikk". Vær vennlig å innrette dere etter det store mindretallets ønsker, så går det dere sikkert bedre ved neste valg også", mener "O.J.".

"Om det BT skriver i dag blir resultatet, er det en demokratisk skandale. At er parti med seks prosent skal beholde ordføreren fremfor et parti på 27 prosent kan umulig være etter velgernes hensikt. At RV og SV, som ikke engang bruker realistiske budsjetter, skal være med å styre byen er en dårlig spøk og vil føre Bergen mot konkurs.

Nei, KrF må gå inn i flertallsbyråd med Høyre og Frp. Ellers kan vi bare avskaffe demokratiet i Bergený, mener "Sjokkert velger".

"Jeg er helt enig med "Sjokkert velger". Hvorfor kalles de høye herrer og damer for folkevalgte dersom det ikke er de som har flest stemmer som har makten. Det er jo derfor vi velger - for å se hvem som får flest stemmer?" Mener "BG".

"Det er ikke rart at det er dårlig valgdeltakelse. Folk ser jo at det ikke hjelper å stemme. Den normale oppfatningen om at de som får folkets stemmer skal styre er jo en saga blott. Det er jo blitt en farse. Uttrykket "at de som får flest stemmer, bør få ordfører", er veldig bra sagt. Synd det ikke er slik", mener "JKB".

"Hvorfor er dere så opptatt av ordføreren? Ordføreren har liten makt i Bergen. Det er Monica Mæland som er tiltenkt rollen som byens virkelige leder (byrådsleder). Høyre i Bergen har ved valget av Friele som ordførerkandidat personfokusert hele valget - og ledet velgernes oppmerksomhet bort fra partiprogrammet. Et partiprogram som er mer mørkeblått enn noensinne. Men verden bil bedras og mange velgere med. Velgerne får nå det kaoset de fortjener", skriver "Oppgitt".

"Bergen har byparlamentarisme der byrådslederen er kommunens virkelige leder. Ordføreren leder bystyredebattene og har ellers bare en seremoniell rolle (omtrent som kongen). Høyre i Bergen hadde aldri tenkt å gi Friele virkelig makt og det skal vi kanskje være glade for. De få gangene Friele virkelig snakket politikk, så var det svært mørkeblått. Alt som kunne selges, skulle selges, også overskuddsforetak som Bergen kino, BKK, Fløybanen etc. Det virker som om han var en talsmann for nattvekterstaten. Det offentlige skulle minimaliseres så mye som mulig. Friele er selvsagt velkommen i bystyret, men å tro han alene skal bringe frelse til Bergen er som å tro på julenissen", skriver "Fortsatt oppgitt".

"Signalene tyder nå på at den kjente konstellasjonen av KrF og Ap fortsetter. Hva har vi egentlig gjort for å fortjene dette? Skal KrF ha troverdighet og ikke bli sett på som et styringskåt parti, bør det lytte til velgernes dom og samarbeide borgerlig. Det blir bare patetisk dersom Ap/KrF fortsetter som før", mener en anonym debattant.

"Kristelig Folkeparti gikk til valg på fortsatt byrådssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Partiet må fortsette dette samarbeidet. Jeg ønsker ikke at KrF inngår et samarbeid med Fremskrittspartiet. Jeg stemte KrF og blir svært skuffet hvis de snur i denne saken", skriver "Randi".

"Er det virkelig slik at KrF står for en politikk hvor målet helliger alle midler - uansett valgresultat? Dersom de fortsatt står for nåværende samarbeidskonstellasjon i byrådet, demonstrerer partiet forakt for velgerne og det kristne budskap. De avslører seg selv som et maktsykt og steinhardt sosialistisk parti! Kjører partiet denne linjen i Bergen nå, eliminerer partiet seg selv i forhold til Stortingsvalget i 2005! Kanskje like bra?" skriver "Demokrat".