De to er henholdsvis 16 og 24 år gamle. Begge var ved bevissthet etter uhellet, og ble fraktet i ambulanse til legesjekk.

Hesten skal ha kommet fra uhellet i Bontveitveien uten skader, og ble tatt hånd om i en stall i nærheten.

Operasjonsleder Per Stiegler ved Hordaland politidisktrikt opplyser at hendelsesforløpet er uklart