• Jeg har stor tro på at vi skal finne løsninger for Fjellveien barnehage, sier barnehagebyråd Anne Gine Hestetun.

I går var byråden på besøk i Fjellveien.

— En barnehage med mye sjel, er hennes karakteristikk.

Stiftelsen som eier Fjellveien barnehage vil stenge fra høsten av fordi driften går med underskudd. Et besøk fra kommunens inspektør førte til at barnetallet krympet fra 19 til 16. De tre barna utgjør 200.000 i støtte og foreldrebetaling - et stort beløp for en liten barnehage.

Vil betale

Byråden er nå innstilt på å bevilge det som må til for å holde barnehagen åpen neste år og forbereder en byrådssak om dette.

Til neste år legger staten om tilskuddsordningen for barnehager. I tillegg pågår en diskusjon i kommunen om inspektørene fra teknisk hygiene - underlagt helsebyråd Helen Fløisand - tolker regelverket for firkantet. Hestetun har bedt kommuneadvokaten se nærmere på om det er tilfellet.

Optimist

Når disse sakene er avklart, håper byråden å finne en mer permanent ordning for Fjellveien, sier hun til Bergens Tidende.

— Vi er optimist med tanke på en løsning for neste år, sier Steinar Nørstebø fra eierstiftelsen. Men Nørstebø understreker at han helst hadde sett kommunen overta driften allerede i år.