Heidi Torkildson Ryste

Da Dyrevernsnemnda var på inspeksjon i en av mannens staller i april 2004, ble de møtt av et svært trist syn. Syv hester sto innesperret i sin egen møkk og var så desperate av sult at de hadde ødelagt tennene sine ved å gnage på uspiselige gjenstander. Dette var bare ett av en rekke tilfeller Dyrevernsnemnda og Mattilsynet fant gjennom 15 inspeksjoner hos mannen. Flere av hestene måtte avlives som følge av vanskjøtselen.

— Min brors hester

Bergen tingrett var ikke nådig i sin dom og fradømte mannen retten til å ha hest i ti år. De syntes forholdene var så graverende at de la på fem år mer enn det aktor hadde lagt ned påstand om.

Men verken politiet eller Mattilsynet vet om mannen faktisk har avviklet alt hestehold. Mattilsynet har mottatt flere bekymringsmeldinger siden dommen falt.

Torsdag kveld var Bergens Tidende på mannens gård i Bergen. Der sto det hester både på beite og i to ulike staller som hører til gården.

— De er min brors, svarer mannen på spørsmål om hvem som eier hestene.

Broren bor på samme gård som mannen og har aldri vært mistenkt eller anmeldt for vanskjøtsel. 67-åringen som ble dømt i Bergen tingrett i november er fradømt retten til både å eie, ha, handle med og stelle hester.

— Har du ingenting med hestene å gjøre?

— Gjøre og gjøre, jeg går nå rundt her, svarer mannen.

Kan ende i fengsel

Han lot ikke BT få komme inn i noen av stallene på området, men viste frem to av hestene. Verken han eller broren ville svare på hvor mange hester det faktisk er på gården. 67-åringen hevder imidlertid at han ikke har hester i andre staller, slik tilfellet var da saken mot ham var oppe i tingretten.

Han mener at saken mot ham var en ren personforfølgelse og er ikke enig i at han har drevet noen form for vanskjøtsel.

Mattilsynet gikk til aksjon etter å ha fått bekymringsmeldinger fra både naboer og hestejenter som hadde vært inne i stallen.

— Vi vil følge opp denne saken. Dersom det viser seg at han nå driver med hest igjen er det veldig grovt. Da gir han blaffen og har ingen respekt for rettsvesenet, sier veterinær Per Arne Ludvigsen i Mattilsynet, region Hordaland og Sogn og Fjordane.

De har nå bedt politiet om assistanse i saken.

Dersom det viser seg at mannen fortsatt har hester eller steller hest, kan han regne med fengselsstraff. I tingretten fikk han en betinget dom på 21 dager med to års prøvetid.

Wang, Knut Egil