Bergen Travpark i Åsane har rundt 200 hester, og dermed en god del møkk å bli kvitt. I dag har de en avtale med Haukås Jordsortering som tar imot hestemøkken.

Men nå går Bergen Travpark nye veier, og satser på et lokalt forbrenningsanlegg med energigjenvinning.

– Vi ville prøve noe nytt, og undersøkte muligheten for å bli kvitt et problem samtidig som vi kan få igjen litt strøm og varme, sier Atle Lundgren Hansen, sports og driftsansvarlig i Bergen Travpark.

Mer enn selvforsynt

Målet er å bygge et biobrenselanlegg som skal gjøre Travparken selvforsynt med strøm.

– Det er litt usikkert akkurat hvor mye varme vi får igjen for den brente hestemøkken, men det vil dekke vårt behov og kanskje litt mer, sier Hansen.

Travparken har i dag årlige strømutgifter på rundt en millioner kroner.

– På denne måten gjør vi litt for miljøet samtidig som vi reduserer vårt forbruk til strøm, sier Hansen.

Hentet fra Sverige

Travparken planlegger å bygge et nytt hus hvor forbrenningsovnen ska stå, og arbeider nå med byggesøknaden til Bergen kommune. Møkken skal fraktes fra stallene og bort i dette forbrenningsanlegget, som skal brenne møkk døgnet rundt.

I starten vil det dreie seg om vannbåren varme, men om kort tid vil teknologien også gjøre det mulig å ta ut elektrisitet, ifølge Hansen.

Atle Lundgren Hansen kjenner ikke til andre i hestemiljøet som har gjort det samme i Norge. Anlegget som nå kommer til Åsane er hentet fra Sverige.

– Jeg har vært på befaring i Sør-Sverige og sett på et slikt anlegg. Det fungerte fantastisk bra, og de var kjempefornøyd på den travbanen, sier Hansen.

Tar gjerne imot dritt fra andre

Den foreløpige kostnadsrammen er på seks millioner kroner. Anlegget blir bygget for å kunne ta imot møkk fra 300 hester.

– Det er ikke så lett å få avlevert hestemøkk i dag, og vi har ambisjoner om å hjelpe andre så lenge vi har kapasitet. Noen har allerede vist interesse, og vi vurderer å bygge ut etter hvert, sier Hansen.

Bergen Rideklubb på Sletten er blant dem som har hatt problemer med å bli kvitt avfallet, og ble i vinter politianmeldt av Grønn etat på grunn av uforsvarlig håndtering av hestemøkk.

Dersom byggesøknad og finansiering går i boks, regner Travparken med å ha forbrenningsanlegget i drift i løpet av året.

– Det er blitt positivt mottatt hos kommunen. De har vært veldig interessert i å følge opp prosjektet, sier Hansen.

Seksjonssjef Kjell Kvingedal på Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Hordaland, ble orientert om prosjektet tidligere i år.

— Det er veldig bra at det kommer opp fremtidsrettede løsninger på dette, kommenterer han.

Hestene på Bergen travpark gjør fra seg i rikt monn. Nå skal etterlatenskapene komme til nytte.