– Bergen trenger gratisbussen. Den stadig mer aktuelle klimaproblematikken gjør at vi må legge til rette for byens befolkning, slik at de ikke trenger å benytte seg av bilen for å bevege seg i sentrum, sier Anne Sofie Bergvall fra Bergen Sosialistisk Ungdom (SU).

P-bussen, som går mellom Bygarasjen og Strandkaien er et populært transportmiddel, som ofte må avvise reiselystne på grunn av for stor pågang. Kommunale Bergen Parkeringsselskap ønsker ikke lenger å betale for å holde bussen gående, og vil gi ansvaret for videre drift til fylkeskommunen. Nå frykter SU at gratisbussen blir en kasteball mellom kommune og fyl-keskommune.

– Viktig transportmiddel

– Gratisbussen gjør hverdagen enklere for mange. Da vi tok den hit i dag, var det for eksem-pel en barnefamilie på syv personer som tok den. Også for mange eldre er den et viktig trans-portmiddel i bykjernen. Både handelsstanden og mangfoldet i byen er tjent med en gratisbuss, mener Bergvall.

Bergvall mener at Bergen trenger nye transportøsninger. Hesten er kanskje moden for pensjon, men gratisbussen er det ikke. Men i kommunens budsjett for 2008 er det ikke satt av midler til videre drift. Derfor kjører SU skytteltrafikk mellom Galleriet og Bygarasjen. Gratis, selvfølgelig.

– Vi kjører så lenge hesten orker å gå. Vi har ulltepper, mandariner, pepperkaker og kaffe til passasjerene. Det nytter ikke å klage over været; det er slik det er i Bergen.

Gratishesten Lendi

Aksjonens midtpunkt, hesten Lendi (15), tar oppstyret med stoisk ro.

– Hun er nok litt sliten i dag; i går kveld var hun med på åpningen av julegaten, og var ikke videre interessert i å gå inn i hengeren i dag, forteller bonde og hesteeier Erik Krohn-Hansen.

– Men hun skjønte nok at det var viktig, og da stiller hun alltid opp.

Lendi er en gammel traver i bybildet, og lar seg ikke sette ut av litt lørdagstrafikk.

– Å nei, hun er en trygg og allsidig hest som stiller opp når det er nødvendig. Enten det er brannutrykning, folketog eller bussdemonstrasjoner, sier Krohn-Hansen.

PETTER LØNNINGEN