— Mange legger også bursdagsfeiringen hit, sier Liv Berentsen (46).

— Barna får da være en time ute med dyrene, før vi arrangerer bursdagsmåltid inne i varmestuen. Vi har hatt selskap på 30 barn her, men da ble det litt trangt.

Stallromantikk

— Jeg begynte som stallgutt her i 1972, forteller gårdens forpakter Robert Berentsen (49).

— Da var det en liten barnevernsinstitusjon her, med eget ridesenter.

— Jeg traff Robert her første gang i 1975, minnes Liv.

— Da var jeg nettopp begynte som stalljente her. Fem år senere kom han tilbake som nyutdannet agronom. Da fant vi fort frem til hverandre gjennom felles interesser for friluftsliv og naturopplevelser.

Hus fra 1819

I 1986 overtok fylkeskommunen alle barnevernsinstitusjonene.

— Institusjonen her var privat, og ble lagt ned, sier Robert.

— Siden har forskjellige folk leid her og prøvd seg med rideskole. Den familien som drev her før oss, flyttet i 2001. Da inngikk vi forpakteravtale med gårdeier Helge Stokke.

Avtalen gjelder for 40 år, og inkluderer leie av stallen og våningshuset.

— Nye hus betales av oss. Så langt har vi bygget ridehallen og en varmestue med kafé, samt rehabilitert våningshuset.

Positivt miljø

— Planen vår var å ta imot barnehager og skoleklasser fra dag en på Sætregården, sier Liv.

— Vi ville også utvide ridetilbudet. Ønsket vårt var å gjenskape det positive miljøet her, slik vi begge husket det fra oppveksten.

— Og det har dere greid?

— Tilbakemeldingene så langt har vært gode, sier Robert.

— Vi har også åpnet gården for skoleungdom som faller utenfor. Det har vært gode erfaringer. Ungdommene stiller opp, uansett værforhold og tette neser.

Grønn omsorg

Gårdens aktiviteter inkluderer blant annet rideskole for unge jenter, opplæring i hestefag, handikapridning og arbeidstrening i samarbeid med NAV.

— Vi driver med noe som heter «inn på tunet» , sier Robert.

— Det er et landsomfattende program, der gårder tar imot folk på en eller annen måte. Før het det «grønn omsorg», men det navnet ble fjernet da noen mente det virket stigmatiserende.

— Hva kan man lære av hest og hestestell?

— Jeg ser på disse hestejentene våre, sier Liv.

— De er oppriktig glade i dyrene, og viser en veldig omsorg for dem.

Hos hestologen

— Jeg tror hesten kan lære deg å bli mer balansert og bevisst på deg selv, filosoferer Robert.

Han forteller en historie om tre jenter som kom opp til gården sammen med hver sin barnevernspedagog.

— De var så aggressive mot hverandre at det var nødvendig å kjøre dem i hver sin bil. Jeg gikk da opp i ridehallen og laget rideveier der de ble nødt til å passere hverandre. Da vi kom tilbake til lunsj, ville jentene spise ved samme bord. De har fortsatt å komme her siden, og er fremdeles gode venninner.

Les hele intervjuet i Åsane Tidende!

VALLAKER: - Kastrerte hingster er de beste skolehestene. De er stabile i humøret, og lette å håndtere, sier ekteparet Berentsen, her sammen med de to fjordingene Rappen (9 år) og Falkar (12 år). Den mest ideelle alder for skolehester er fra 10 år og oppover. Da er de ferdige med puberteten, og har roet seg litt ned.
Magne Fonn Hafskor