— Vi må vente med å konkludere til vi har fått rapport fra styrene i Sunnhordland Bru- og tunnelselskap og Osterøy Broselskap, men jeg vil be om at vi likevel drøfter saken på neste møtet i fylkesutvalget 9. desember, sier Os-ordfører Terje Søviknes (Frp).

Foruten å eie drøye 61 prosent i Sunnhordland Bru- og tunnelselskap har fylkeskommunene også 14 prosent eierandel i Osterøy Broselskap.

Fylkesrådmann Paul M. Nilsen sitter selv i styret i Sunnhordland Bru- og tunnelselskap. Heller ikke han ønsker å ha noen formening om den videre tilliten til styreleder Harry Herstad.

— Det er ikke min rolle å ha noen oppfatning om det. Vi skal drøfte saken på neste styremøte. Så regner jeg med at vi utarbeider en rapport til våre eiere. Deretter får det være opp til eierne å konkludere, sier Nilsen.

Han beklager at ikke ledelsen fikk anledning til å oppklare åpenbare misforståelser som lett kunne vært ryddet av veien i internrapportene før de ble sendt ut til offentligheten.