INGIBJÖRG MEYER-MYKLESTAD

— Det ville tatt altfor lang tid å få flere kvinner inn i styrene uten kvotering, sier styreleder i Bergens Næringsråd, Marit Warncke.

Mens Bergens Næringsråd ikke vil ta offisielt standpunkt til kvotering, mener Warncke personlig det er helt nødvendig.

— Flere kvinner i styrene er noe vi har snakket om i lang tid, og se hvor kort vi er kommet, utdyper Warncke.

Mangler vilje?

Hun mener endringen vil ta tid, men at dersom viljen er der, vil man få det til.

— Vi har ikke full likestilling før en dame kan tabbe seg ut, uten at det tilskrives det faktum at hun er kvinne, forsetter Warncke.

Også daglig leder i Grieg International AS og styremedlem Elisabeth Grieg støtter kvotering.

— Jeg har vært 20 år i næringslivet og sett at det skjedde lite. Det er helt tydelig at dette må høyt opp på agendaen, sier Grieg.

Hun mener det er viktig å ha fokus på kvinneandel, ikke bare på styrenivå, men i hele bedriften.

— Vi må bruke alle ressursene vi har, og ikke bare hvite menn i femtiårene. Det er å rekruttere for smalt, forklarer Grieg.

Treg endring

Loven som trådde i kraft 1.januar i år krever en kvinneandel på 40 prosent i styrene i norske allmennaksjeselskaper.

Statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at kun 151 av 510 allmennaksjeselskaper i dag oppfyller dette kravet. Disse utgjør 30 prosent av selskapene, mot 15 prosent for et år siden. 189 selskaper har ingen kvinner i styret.

Vanlige aksjeselskap er fritatt for kravet om 40 prosent kvinner i styret. Men Fotoknudsen AS i Bergen har med tre kvinner i styret, en kvinneandel på 50 prosent.

— Jeg er veldig glad for å ha kvinner i styret, men malurten i begeret er at alle tre er de ansattes representanter, sier administrerende direktør, Ole Bjørn Knudsen.

De tre styremedlemmene som er valgt av eierne er alle menn. Knudsen er selv prinsipielt imot kvotering, men synes det er eiendommelige at tvang kan være et gunstig virkemiddel mot et ønsket mål.

BJØRN ERIK LARSEN