BJARNE KVAMGARD STEIRO bjarne.kvam@bergens-tidende.no

Det opplyste Rolf B. Wegner da han på en pressekonferanse tirsdag gjorde opp status for år 2000. Han kunne ikke gjøre annet enn å innrømme at politiet ikke har klart å stoppe narkotikastrømmen til Bergen.

Yngre brukere Bergen politidistrikt hadde en klar målsetning om at tallet på alvorlige narkotikaforbrytelser i år 2000 ikke skulle overskride 50. Ved nyttår hadde politiet registrert 82 lovbrudd.

Wegner mener økningen i narkotikaomsetningen skyldes at utenlandske forbryterorganisasjoner har fått fotfeste i Bergen. Det meste av narkotikaen som omsettes i Bergen kommer fra Oslo, og mange av kjøperne er ungdommer av utenlandsk opprinnelse.

Det bekymrer politiet at brukerne blir stadig yngre. Tilbudet på heroin i Bergen er langt større enn etterspørselen. Det fører til at selgerne forsøker å kapre nye og yngre kundegrupper.

Flere dødsfall Wegner vil nå forsterke innsatsen mot heroinlangerne. På pressekonferansen gjorde han det klart at politiet om nødvendig vil hente ressurser fra andre områder. Politimestren vil iverksette en tiltaksplan med et treårsperspektiv.

De fire foregående årene oppklarte bergenspoltiet seks såkalt "meget alvorlige" narkotikaforbrytelser. I år 2000 oppklarte de ingen lovbrudd som faller inn under den mest alvorlige kategorien.

Resultatet av heroinflommen er dyster. I år 2000 var det 32 overdosedødsfall i Bergen. I de fem foregående årene var snittet bare 11.

Mer familievold Wegners kriminalstatistikk er imidlertid ikke helt svart. Bergen politidistrikt kan vise til en oppklaringsprosent på 42,4. Det er 5,9 prosent bedre enn på landsbasis. Totalt ble det anmeldt 16876 forhold i Bergen, omtrent det samme som i 1999. På landsbasis økte tallet med 3,3 prosent.

Det registreres stadig færre grove tyverier fra boliger i Bergen. I fjor ble det registrert 307 anmeldelser, nærmere 23 prosent færre enn året før. Til sammenligning var tallet i 1995 hele 1057.

Wegner ser dessuten postivt på at antall anmeldte voldsforbrytelser har økt med 9,2 prosent. Dette fordi økningen først og fremst skyldes at stadig flere våger å anmelde familievold. Bergens-politiet har de siste årene satt fokus på voldsbruken innenfor husets fire vegger. Wegner tror at antall anmeldelser de neste årene vil synke som følge av at politiet prioriterer familievoldssaker.

I fjor tapte 32 mennesker kampen mot heroinen. Politmester Rolf. B. Wegner intensiverer nå kampen mot narkotikakriminaliteten. (ARKIVFOTO)