Eirik Meling

Mens bergensmisbrukere for et par år siden måtte ut med nærmere 300 kroner for en brukerdose heroin, er prisen i dag på rundt 150 til 200 kroner.

Det forteller politioverbetjent Jørn Solsvik, leder i narkotikaseksjonen ved Bergen sentrum politikammer.

— Dette er en trend som vi har sett over lengre tid, sier Solsvik.

Rogalands Avis meldte forrige uke at heroinprisen i Stavanger-området var blitt halvert på et år. Prisen skal nå ligge på samme nivå som i Bergen.

Prisen er litt høyere i Oslo, men også der har prisen gått ned. For et år siden kostet en dose rundt 360 kroner, mens dagens pris er rundt 250 kroner.

Mer narkotika i omløp

Solsvik peker særlig på høy heroinproduksjon i Afghanistan som årsak til prisnedgangen.

— Som med andre varer er det tilbud og etterspørsel som styrer heroinprisen. Kommer det mer heroin på markedet går prisen ned, sier han.

Solsvik mener det er mer narkotika i byen nå.

— Vi har særlig hatt flere beslag av stoff som amfetamin og kokain i det siste, sier politioverbetjenten.

Solsvik har sett prisreduksjon også på andre typer narkotika.

— Det er nesten bare hasj som har en konstant pris, sier han.

Fører til mer bruk

Else Kristin Utne Berg, leder i Utekontakten i Bergen kommune, forteller at de ikke har merket mye til prisfallet på heroin.

— Vi har ikke sett de store konsekvensene av en lavere heroinpris, det er vanskelig å si om det har noen spesielle følger i det hele tatt, sier hun.

Evelyn Karin Mathisen, leder i Bergen lokallag av Landsforeningen mot stoffmisbruk, mener derimot at det er en sammenheng mellom pris og bruk av heroin.

— Det er klart at lavere pris gjør at en misbruker kan kjøpe og bruke mer. Det er et økonomisk spørsmål for brukerne, sier Mathisen.