– Jeg ser for meg at utdanningssektoren og næringsliv samarbeider på en helt annen måte. Også i andre sektorer ser jeg for meg mer samarbeid. Ikke bare for å få til verdiskaping, men også for å bringe sammen mennesker. Koble generasjoner. Vi har gått fra et kollektivistisk samfunn til et individuelt. Nå trenger vi å skape nye, trivelige møteplasser. På jobb og i fritiden.

– Hvordan skal vi gjøre det?

– Det som gjelder er å få forløst energien som ligger i de unge. Den energien som i dag ligger bundet i vennegrupper.

EIRIK BREKKE