Direktoratet for naturforvaltning har besluttet å kjøpe friområdet på Herdla.

— Vi er veldig glade, sa statsråd Laila Dåvøy (KrF) da hun sammen med stortingsrepresent Oddvard Nilsen (H) og Venstres stortingskandidat Kari Østervold Toft (V) presenterte nyheten på Askøy i går.

I utgangspunktet høres det bra ut. Problemet er bare at Direktoratet sier nei takk til å overta bygningsmassen på Herdla. Og det er den som koster penger.

Friluftsområdet på 175 mål er verdsatt til 119.000 kroner, mens selve leiren er taksert til oppunder åtte millioner.

Ordføreren ikke orientert

Ordfører på Askøy, Kari Manger (Ap) stiller seg helt uforstående til løsningen som er lagt på bordet. Hun ble heller ikke orientert om den, før pressen presenterte nyheten for henne.

— Jeg kan ikke fatte at dette er noe nytt. Dette løser ikke Herdla-saken, sier Manger til Bergens Tidende.

Da Skifte Eiendom i fjor ville selge bare bygningene, besluttet formannskapet å nedlegge midlertidig bygge- og deleforbud. Etter et utspill fra landbruksminister Lars Sponheim, tok Kari Manger i vinter kontakt med Statskog for å høre om der lå en mulighet. Mangers håp var at Statskog sa ja til å kjøpe hele fortet, både utmark og bygninger.

Da Statskog vegret seg mot å overta bygningene, strandet den løsningen. Nå selges altså løsningen på nytt. Forskjellen er at denne gang er det Direktoratet for naturforvaltning som skal overta.

Kanskje leirskole?

Hva som skjer med den 100 mål store bygningsmassen er ennå ikke avklart.

— Det får vi ta etter hvert. Det viktigste er å sikre området for allmennheten. Uansett hva som skjer med byggene, må vi tenke helhetlig, sier Oddvard Nilsen.

Flere har alt meldt sin interesse. Planer om både leirskole og museum har vært luftet.

— Dette er utrolig kjekt for oss lokalpolitikere. Godt vi fikk folk i Oslo til å våkne, slik at Herdla blir ivaretatt, sier Siv Høgtun (H).

Hvor lang tid det går før området åpnes for publikum, er uklart.

— Det er umulig å svare på om det blir ett, to eller tre år til. Men vi vil prøve å få det til så raskt som mulig, så folk kan få glede av stedet, sier Dåvøy.

Formelt kommer nyheten om Herdla i revidert nasjonalbudsjett fredag. Her vil det ligge en liste over forsvarseiendommer som skal bli friluftsområder. I tillegg til Herdla står blant annet Kvarven på listen.

Hos Direktoratet for naturforvaltning får BT bekreftet at dagens nyhet knapt er for nyhet å regne.

— Det har ligget i kortene hele tiden at Direktoratet skal overta deler av Herdla, sier Pål Theodorsen, som har klargjort listen i revidert nasjonalbudsjett.

Herdla blir neppe åpnet for publikum i sommer. Bygge- og deleforbudet gjelder til juni 2006. Før det oppheves skjer det ingenting i havgapet ytterst i Askøy.

FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN