— Jeg synes det er veldig spesielt. Jeg har aldri opplevd det før. Jeg håper det er Exxon som betaler for dette, og ikke skattebetalerne, sier ledereniGreenpeacei Norge, Truls Gulowsen.

Tirsdag ettermiddag patruljerer kystvaktskipet «K/V Bergen» Bjoafjorden på fylkesgrensen mellom Rogaland og Hordaland.

Noen få kilometer lenger inn mot Ølensvåg ligger «West Alpha». Den snart 28 år gamle riggen er under testing etter verftsoppholdet hos Westcon Yard, før to slepebåter om få dager skal frakte den nordover.

- Tar ikke betalt

Greenpeace har allerede aksjonert mot riggen én gang, i protest mot prøveboringen som skal finne sted i en treårsperiode i Karahavet øst for Novaja Semlja.

Boringen skal skje i et tidligere urørt område, på oppdrag fra det russiske oljeselskapet Rostneft og amerikanske ExxonMobil.

Mens Greenpeace-skipet «Esperanza» stimer nordover fra Amsterdam, vokter Kystvakten og politiet riggen utenfor Ølen.

— Det er et politioppdrag der vi stiller med et fartøy og støtter politiet. Vi har ikke vurdert å ta betaling for dette, sier vaktsjef i Kystvakten,Erling Øksenvåg.

Sikrer plattformen

Politiet i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt er selv i området med en patruljebåt og to betjenter, ifølge fungerende stabssjef Terje Tonning.

Det er de som har anmodet Kystvakten om bistand i forbindelse med at West Alpha skal funksjonstestes før den flyttes nordover.

— Vi har hatt kystvaktskipet «K/V Tor» i Bjoafjorden en tid. I dag har det vært et skifte slik at det er et annet fartøy som utfører den oppgaven, sier Tonning.

Ifølge marinetraffic.com kom kystvaktskipet «K/V Bergen» til området utenfor Ølensvåg tidlig tirsdag morgen.

— Vi gjør dette på bakgrunn av aksjonene som har vært tidligere, og har vært i dialog med Exxon og verftet og andre involverte parter, sier Tonning, og viser til Greenpeace sin aksjon mot Transocean Spitsbergen i mai og tidligere aksjoner i Ølen i vår.

— I lys av dette ser vi det som naturlig at vi er tilstede og sikrer.

- Mest miljøkriminelle noensinne

Gulowsen i Greenpeace vil ikke bekrefte om de har planer om å foreta seg noe når «Esperanza» når frem til Haugesund-området i løpet av onsdagen.

— Men jeg synes det er interessant å se at Exxon selv innser hvor kontroversiell den boringen de skal gjennomføre er, og at de ber om såpass mye bistand fra politi og militæret, sier Gulowsen.

Greenpeace frykter en ny oljekatastrofe i Arktis, når ExxonMobil og Rosneft skal starte oljeboring i Karahavet i sommer.

— Dette er kanskje den mest miljøkriminelle boringen som har vært planlagt noensinne, sier Gulowsen.

Fraktes langs norskekysten

Knut A. Asp i ExxonMobil sier det er en kombinasjon av ting som gjør at kystvakten og politiet nå vokter West Alpha.

— Vi forteller politiet om hva vi skal gjøre, så vurderer de risikoen i forhold til aksjoner. Nå har «Esperanza» forlatt Amsterdam og er på vei nordover og har angitt første havn som Tromsø, men vi må være forberedt på at de kan endre det, sier han.

Riggen skal fraktes langs norskekysten på vei til destinasjonen i Karahavet. Når slepet starter, vil ikke Asp si noe om.

— Selv om operasjonen skal foregå i russisk farvann, skal mye av utstyret og de 13 andre båtene som er involvert «stages» på forskjellige havner i Norge. Derfor er norske myndigheter involvert, sier han.

- Sjelden oppdrag

- Greenpeace hevder prosjektet i Karahavet aldri ville bli godkjent dersom det var på norsk sokkel?

— Vi ønsker ikke å si så mye om dette. Vi har orientert russiske og norske myndigheter om hva vi har av utstyr som begrenser risikoene og ønsker ikke å gå i detaljdiskusjoner med Greenpeace om dette.

Når Greenpeace har aksjonert mot West Alpha tidligere, har politiet kommet til etter at aksjonistene har slått til. Denne gangen ligger de i forkant.

Terje Tonning i politiet medgir at det er sjelden kost å etablere denne typen beredskap i forbindelse med en oljeinstallasjon.

— Denne typen oppdrag er det ikke ofte vi har.

- Skal hindre dem

Tonning sier det er kjent for alle at slik virksomhet som West Alpha skal bedrive i Karahavet, er omstridt.

— Det er mange som har uttrykt at de ser med uro på situasjonen. I tillegg har vi sett at blant andre Greenpeace har tatt seg inn til tilsvarende rigger i rom sjø og gjort aksjoner. Politiets oppgave vil i denne sammenheng blant annet være å hindre at individer som har til hensikt å utføre straffbare handlinger lykkes med det. Vi skal hindre at de tar seg inn til plattformen.

Han sier det er politiets oppgave å beskytte all lovlig virksomhet.

— Vi vil forsøke så langt det er mulig å forklare til de som vil protestere at de har lov til det. Men de må ikke komme innenfor sonen som gjør at det kan oppstå farlige situasjoner.

Ingen sikkerhetssone

Tonning sier de vil bruke de verktøy de har i politiloven til å hindre demonstranter i å komme seg inn til riggen.

— Hvis det skjer kan politiet gå til aksjon og innbringe dem som ikke avbryter den straffbare handlingen, sier han.

Tonning sier imidlertid at verken politiet eller kystverket har etablert noen sikkerhetssone rundt riggen.

— Men politiet vil stoppe demonstranter før de kommer inn der vi anser det som farlig. Det er av hensyn til deres egen sikkerhet, og at vi ikke ønsker å ha dem så nært riggen at de kan gå om bord.

Privat vaktselskap på stedet

Det er allerede private vaktfartøyer i området, ifølge Tonning.

Han sier involveringen til deres politidistrikt slutter idet West Alpha krysser fylkesgrensen til Hordaland.

Kystvaktens oppmerksomhet vil imidlertid være rettet mot riggen mens den slepes nordover.

— Vi holder øye med visse fartøy, og deres bevegelser vil få litt å si for våre, sier vaktsjef Øksenvåg i Kystvakten.

Det har ikke lyktes BT å komme i kontakt med noen som vil uttale seg om saken hos Westcon Yard.